اخبارجامعه

معین شاروالی کابل: استفادۀ بهتر از تاسیسات شهری و مراقبت از فضای سبز مسوولیت همگانی است

کابل، 30 سرطان، باختر
شاروالی کابل، برنامۀ آگاهی دهی را به منظور ترویج و نهادینه شدن فرهنگ شهر نشینی در نواحی اول و دوم شهرکابل آغاز کرد.
به گزارش آژانس باختر؛ دراین برنامه که با حضور وکیلان گذر و شماری از جوانان نواحی اول ودوم شهر کابل برگزارشد، مولوی حبیب الرحمن منصور معین امور اجتماعی و کلتوری شاروالی کابل، درصحبتی رعایت قوانین، مقررات، قواعد و اصول شهری را در جامعه امر مهم دانست و گفت: همه باید به مسوولیت های مشترک خود توجه کنیم و به و جایب دینی و ملی خویش عمل کنیم.
وی تاکید کرد که استفاده بهتر از تاسیسات شهری، توجه به پاکی و نظافت محل، حفاظت و مراقبت از فضای سبز و درختان، جلوگیری از تخلفات شهری به ویژه تخلفات ساختمانی، حفظ نظم و ترتیب زندگی شهری، مسوولیت همگانی است .
او خاطرنشان کرد: در نظر داریم پس از ارزیابی، وکیلان گذری که در انجام مسوولیت های شان موفق بوده اند از سوی شاروالی کابل تقدیر شوند.
همچنان آنعده وکیلان گذر که کم کاری کرده و مسوولیت های شان را در قبال محل وگذرهای مربوط انجام نداده اند، برطرف می شوند و به جای آنان از سوی مردم وکیل جدید انتخاب خواهد شد.
بعد اشتراک کنندگان در رابطه به احیای مسوولیت پذیری فردی و اجتماعی صحبت کردند و تعهد کردند که درسطح گذرها و محل ها، برنامه های شاروالی کابل جهت احیای فرهنگ شهر نشینی رسانیده می شود.
دراخیر این برنامه، بسته های معلوماتی در رابطه به مسایل سرسبزی، تنظیفی و احیای قوانین و مقررات شهری، به اشتراک کنندگان توزیع شد. باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا