(DR)سیاست(DR)اخبار(DR)امنیت(DR)جامعهTOP(DR)

معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امورداخله با رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ دیدارکرد


کابل دوم سنبله باختر
لوی پاسوال ملا عبدالحق آخند همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله امروز با ایلوا فیلیون رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ دیدار کرد وطرفین روی موضوعات مختلف بحث کردند.
دفترمطبوعاتی وزارت امور داخله با ارسال خبرنامه به آژانس باختر نگاشته است دراین دیدارمعین مبارزه با مواد مخدر ازفعالیت و همکاری این نهاد قدردانی کرده وخوستار حمایت و همکاری بیشتر آنان در بخش های مراکز ترک اعتیاد و اموزش معتادین شد.
درمقابل رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ با آنکه در مورد فعالیت ها و همکاری آن کمیته معلومات ارائه کرد درموارد یاد شده نیزوعده همکاری داد. روشان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا