اخبارصحت

معین وزارت صحت عامه : نقش کارکنان صحی درارائه خدمات صحی با ارزش است

کابل باختر 14 قوس
وزارت صحت‌عامه ،امروز با برگزاری نشستی، از روز ملی کارکنان صحی گرامی داشت به عمل آورد.
دراین محفل حبیب الله آخند زاده حامد، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت‌عامه گفت:” این وزارت با بیست ویک هزارو دو صد و سی شورای صحی، ده هزاروهفت صدوهشتاد وشش گروپ کاری صحی خانواده و سه صد و هفتاد آشیانه صحی در کشور، خدمات صحی اجتماعی ارائه میدارد.”
او گفت: ما در سطح کشور، حدود سی هزار کارمند صحی جامعه، چهارده هزار و ششصد و بیست و دو پوسته صحی فعال و یک هزارونوصد و چهارده تن ناظر صحی جامعه داریم.
او از کارکردهای کارکنان صحی جامعه که همیشه در ارائه خدمات صحی پیش قدم اند، ابراز قدردانی کرده و این روز را برای شان تبریک گفت.
همچنان معین عرضه خدمات صحی، نقش کارمندان صحی جامعه رادرکاهش مرگ ومیر اطفال وزنان، رجعت دهی مریضان،گرفتن واکسین وبهبود عرضه خدمات صحی موثر دانسته، متعهد شد که وزارت صحت‌عامه در تفاهم با همکاران بین المللی، در تلاش است تا امتیازاتی را به پاس خدمات کارکنان صحی جامعه در نظر گیرند.بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا