سیاستاخباراقتصاد

معین وزارت کار و امور اجتماعی: سی و هفت هزار سه صد و بیست سه قطعه جواز کار با اتباع داخلی و خارجی توزیع شده است

کابل ،17 اسد، باختر
معین وزارت کار و امور اجتماعی می گوید: در یک سال سی و هفت هزار سه صد و بیست سه قطعه جواز کار برای اتباع داخلی و خارجی توزیع شده است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، مولوی مخدوم عبدالسلام سعادت، معین کار وزارت کار و امور اجتماعی امارت اسلامی امروز در نشست حساب دهی حکومت به ملت گفت وزارت کار و امور اجتماعی در روشنایی پالیسی های امارت اسلامی در قسمت کاهش سطح بیکاری، فقر، و تسهیل ایجاد فرصت های کاری و عرضه خدمات بهتر مصونیت اجتماعی تلاش می کند و اهداف استراتیژیک ما رشد و ترویج کار شایسته برای همه از طریق انکشاف بازار کار و محیط مناسب کاری در سطح کشور، تسهیل دسترسی به فرصت های اشتغال زایی، انکشاف بازار کار ، تقویت افزایش کادر ها و انکشاف سرمایه بشری می باشد.
او گفت این وزارت درنظر دارد تا سطح بیکاری را کاهش ده و افراد بیکار را به کار بگمارد
وی افزود: با افتتاح کانال قوشتیپه، استخراج نفت گاز سرپل، اسختراج مس عینک و پروژه اعمار کابل جدید، هزار ها نفر به کار گماشته خواهد شد که در کاهش بیکاری تاثیر مثبت دارد.
او گزارش اخیر سیگار را در مورد از دست دادن شغل 900 هزار تن شهر وند افغان را نا درست خواند و گفت که این گزارش غیر واقعبینانه است و آن را رد می کنم.
معین کار گفت: در مدت یک سال 37323 قطعه جواز کار برای اتباع داخلی و 1297 برای اتباع خارجی از سوی این وزارت توزیع شده است که بیشتر از 31 میلیون افغانی از این بخش عواید جمع آوری شده است.
مولوی عبدالسلام سعادت در این نشست افزود؛ این وزارت طرح جمع آوری معتادین مواد مخدر، طرح ارایه آموزش های فنی و حرفوی برای افراد بیکار ، طرح جلوگیری اطفال از کار های شاقه را جهت تصویب به نشست کابینه ارسال شده است.
وی گفت: 7500 طفل یتیم و بی سرپرست در 10 پرورشگاه در مرکز و ولایات تحت پرورش قرار دارد و برای 2664 خانواده بی بضاعت نیز کمک صورت گرفته است که شامل پول نقد و مواد خوراکی می باشد.
او یاد آور شد که این وزارت در بخش آموزش های فنی و حرفوی 597 تن را آموزش داده و به بازار کار معرفی کرده است.
معین امور کار گفت طرح جمع آوری گدایان روی جاده ها از سوی رهبری امارت اسلامی منظور شده است و قرار است در آینده نزدیک این طرح با تشکیل نهاد های ذیربط تطبیق شود که بر مبنای این طرح برای گدای که توان کار را دارد زمینه کار مساعد می شود و برا افرادی که توانایی کا را ندارد معاش داده و افرادی که گدایی، حرفه شان شده آنان را مانع خواهیم شد. بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا