اخباراقتصاد

مقروضیت دوصد ملیون افغانی اداره های محلی پروان ازصرفیه ی برق

شهرچاریکار،8 سنبله، باختر
والی پروان درنشستی بر پرداخت بدهی های اداره های محلی ازصرفیه ی برق تاکید کرد.
به اساس آمارها، اداره های محلی درپروان دوصد ملیون افغانی از درک صرفیۀ برق شان از ریاست برشنا مقروض است.
مولوی عبید الله امین زاده والی پروان دراین نشست گفت ” ما می توانیم ‌از طریق همچو نشست هایی اداره های مقروض خود را وادار به پرداخت صرفیه برق شان ساخته تا از قطع برق شان جلوگیری گردد.
والی پروان پرداخت بل برق را ضروری پنداشته به مسوولان ادارات هدایت داد تا به گونه جدی در قسمت مقروضیت شان توجه کرده پول صرفیه برق را الی قطع برق شان تحویل کنند.
مولوی محمد عارف احمدی رئیس پروان برشنا با هشدار به اداره های دولتی گفت که دستور این است هراداره یی که قرضداری برق شان بیش از یک میلیون افغانی باشد، برق شان قطع شود.
اوگفت سالهاست که اداره های محلی پروان از درک صرفیه ی برق یک صدو نودو هشت میلیون افغانی قرضداراند.
با این حال محمد عظیم رحیمی مدیر عمومی واردات پروان برشنا می گوید که از ماه حمل 1401 تا اخیر ماه اسد مبلغ 107 میلیون افغانی عواید جمع آوری کرده اند.
دراین نشست مسوولان اداره های مقروض از صرفیه ی برق ، وعده به پرداخت آن دادند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا