اخبارفرهنگ

موسسۀ فیروز کوه ساحۀ مراد خانی کابل را بازسازی می کند

کابل، 2 میزان، باختر
مولوی عبدالرشید شاروال کابل، در دیدار با نمایندگان موسسۀ فرهنگی فیروز کوه در رابطه به بازسازی ساحۀ مرادخانی کابل بحث کرد.
به گزارش آژانس باختر؛ دراین دیدار شاروال کابل، طرح بازسازی ساحۀ مراد خانی کابل را که انجنیران موسسۀ فیروز کوه ارائه کردند و شامل بازسازی اماکن تاریخی، مکاتب ابتدایی، بازارچه ها، رشد صنایع دستی و ایجاد انستیتوت های مسلکی و هنری است، مثبت ارزیابی کرد و جهت غنای بیشتر آن نظریات و پیشنهادهای خویش را نیز ابرازکرد.
همچنان شاروال کابل، گفت: رشد و توسعۀ شهر مطابق به سبک معماری های قدیم خصوصا اماکن تاریخی از اولویت شاروالی کابل است که با در نظر داشت امکانات و منابع، کارهای مشترک را انجام خواهیم داد و زمینۀ اشتغال زایی را برای رشد صنعت ایجاد خواهیم کرد.
بعد نمایندگان موسسۀ مذکورعلاقمندی این نهاد را در رابطه به بازسازی ساحۀ مرادخانی ابراز کردند و در این زمینه شاروال کابل وعدۀ فراهم کردن سهولت و همکاری لازم را سپرد. باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا