اخبارآموزش

مولوی محمد حامد حسیب: وزارت تحصیلات عالی بر عملی کردن برنامۀ ساده سازی روند اداری، آماده است

کابل، 16جوزا، باختر
به ریاست مولوی حافظ محمد حامد حسیب معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی، نشستی با هیئت ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به هدف ساده سازی روند اداری در این وزارت برگزار شد.
به گزارش آژانس باختر؛ دراین نشست معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی، با اشاره به فراهم کردن سهولت های کاری از نظر اسلام گفت که انجام کار های مردم در وقت و زمان معین آن از مسوولیت های حکومت است.
وی افزود که وزارت تحصیلات عالی برای عملی کردن برنامۀ ساده سازی روند اداری، آماده است و در این رابطه به هیئت ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی اطمینان داد.
همچنان، بریالی ابدالی رئیس امور اداری پروسه های ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در رابطه به روند مذکور معلومات داد و روی تشکیل یک کمیتۀ کاری تاکید کرد که موضوعات مسلکی و بخش تطبیق ساده سازی روند های اداری را با وزارت تحصیلات عالی پیش ببرند.
همچنان دراین نشست اعضای مسلکی پروسه های اداری ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در رابطه به روند مذکور معلومات دادند و به پرسش های اشتراک کنندگان پاسخ ارائه کردند.
باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا