اخباراقتصاد

میزان تولید فراورده های لبنی درهلمند افزایش یافته است

لشکرگاه ۲۵ حمل باختر

با رونق دامداری در هلمند، میزان تولید فراورده های لبنی افزایش یافته است.

درهلمند دامداری هم به گونۀ عنعنوی صورت می گیرد و هم فارم هایی برای پرورش دام ها وجود دارد.

ریاست زراعت، مالدرای وآبیاری هلمند می گوید که درآن ولایت صدها فارم گاو داری وجود دارد که روزانه ده ها هزارلیترشیرتولید می کنند.

شیرمایه یی برای تولید فراورده های لبنی دیگرچون ماست، چکه، پنیر، قیماق و مسکه است.

افزایش میزان تولید شیردرهلمند، باعث شده است که این ولایت یک باردیگر در تولید فراورده های لبنی یکی ازسرآمد ترین ولایت ها در افغانستان لقب گیرد.

شاه ولی خان مالک یک فارم گاوپروری در ساحۀ بولان شهرلشکرگاه مرکزهلمند است.

اوپنجاه گاو در فارمش دارد وروزانه ازاین گاو ها تا یک هزارلیترشیربه دست می آورد.

شاه ولی می گوید که شیرش را به تجاربه بهای خوب به فروش می رساند و تجار از آن مواد لبنی می سازد.

او به فکرتوسعه و گسترش کارهایش است.

شاه ولی به آژانس باخترگفت که می خواهد یک فارم بزرگ دیگر که دست کم یک صد گاو شیرده را دارا باشد، بسازد.

الله جان درولسوالی سنگین فارم گاو پروری دارد.

اودراین فارم بیست گاو دارد و روزانه ده ها لیترشیرازآن به دست می آورد.

فیض محمد لبنیات فروش معروف شهرلشکرگاه مرکزهلمند می گوید که روزانه ازشیرتولیدی درفارم های هلمند، صدها کیلوگرام چکه، ماست، پنیر، قیماق ومسکه تولید می کند و به شهروندان می فروشد.

بیشتر فراورده های لبنی هلمند دربازارهای بومی ودرجنوب کشوربه فروش می رسد.

ریاست زراعت، مالداری وآبیاری هلمند می گوید که با برنامه ریزی توانسته است کاروبار دامداری و تولید مواد لبنی درآن ولایت را رونق دهد.

یک مسوول این ریاست می گوید که با راه اندازی کارگاه هایی، دامداران را ازشیوه های نوین دامداری وتولید مواد لبنی دردنیا آگاه کرده است و همچنان درمبارزه با بیماری های حیوانی وساخت فارم ها با دامداران همکاری فنی وابزاری کرده است.

ریاست زراعت هلمند می گوید که تلاش دارد با تشویق تجاربرای ساخت فارم های دامداری، همچنان میزان تولید شیرودیگر مواد لبنی درآن ولایت جنوبی را افزایش دهد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا