سیاستاخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

ناامن جلوه دادن افغانستان، عوام فریبی وخود فریبی یی است که باید به آن نقطه پایان گذاشته شود

تبصره کابل ۷ قوس باختر
وضعیت سیاسی و امنیتی درافغانستان، سیر مبثت دارد؛ نگران یی مورد بحث نیست و نباید سیاست ورزان خارجی در قبال افغانستان قیاس خیالی داشته باشند.
مبصر آژانس باختر مینگارد؛ در روزهای اخیر، مجالس و گفتگوهای متعددی در باره افغانستان ،درمیان شماری از کشورها، چه به شکل نشست های چند جانبه، چه به شکل تماس های دو جانبه و یا هم گفتگو های تیلفونی انجام شده است.
این که کشورهای بیرونی تلاش دارند، در مورد افغانستان به یک اجماع برسند و در کل برای بهبود وضعیت در منطقه گفتمان درمورد افغانستان را ترجیح می دهند، یک حرف نیک درعرف دیپلماتیک است .
مگراین که اوضاع درافغانستان نگران کننده خوانده می شود و یا هم زمزمه بروز خطر از افغانستان به سمت کشور های دیگر مطرح می شود، اینجاست که نمایان می شود، یا سیاست ورزان به خطا رفته اند و یا این که برای اهداف بلند شان، همچنان درفکرکلان جلوه دادن مشکلات در افغانستان اند.
درست است که در افغانستان پاره یی از مشکلات که بیشتر اقتصادی است، وجود دارد؛ مشکلاتی که عوامل آن معلوم است. مگر نمی توان ازناامنی و یا از تنش های سیاسی در این کشور، حرفی داشت، زیرا در واقعیت امر چنین چیزی در افغانستان نیست و نه تنها مردم در داخل کشور امنیت بی سابقه را شاهد اند که کشورهای همسایه هم از ناحیه افغانستان کدام تهدید و مشکلی را شاهد نیستند.
اگر کدام واقعه در کدام کشوری، در اطراف افغانستان رخ می دهد، باید دلایل آن را در ناهنجاری های داخلی این کشور پیدا کرد، نه آن که به سوی افغانستان انگشت گرفت و بار ملامتی را به گردن افغانان انداخت.
کشور هایی در اطراف افغانستان و یا دور تر از آن، وجود دارند که قبل از پیروزی دو باره امارت اسلامی، دچار مشکلات بودند، مگر امروز هر مشکلی که در این کشور ها بروز می کند، امارت اسلامی در افغانستان را آدرس می دهند و برای تغییر اذهان عامه در کشور های شان، صدور ناامنی از افغانستان را مطرح می کنند، در حالی چنین ادعا ها به جز شکل دهی ترس های خیالی، تعریف دیگری ندارد.
هدف ما این است که هر رئیس جمهوری، هر سیاست ورزی و هر دیپلماتی که خود را در خط تیلفون و یا هم نشست پیدا میکند بهتر است که به فکر بیان واقعیت ها باشد. افغانستان را نمی توان، همیشه به عنوان مشکل دیگران وانمود کرد؛ چنین یک ادعا، با واقعیت های افغانستان سازگاری ندارد.
بهتر است که کشورهای همسایه و اطراف افغانستان، دپیلماسی سازنده را اختیار کنند تا انجام آن همگرایی وهمکاری های منطقه یی باشد؛ تعامل و درک متقابل و برنامه ریزی های مشترک برای آینده بهتر باشد. ناامن جلوه دادن افغانستان، عوام فریبی و خود فریبی است که باید به آن نقطه پایان گذاشته شود. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا