اخبارامنیت

نبردهای تازه درقندهارجان چهارده هراس افگن را گرفت

قندهار/۳ جوزا/ باختر

درتازه ترین نبرد ها در قندهار، چهارده عضو گروه طالبان کشته شدند وهشت طالب دیگر زخم برداشتند.

این نبرد ها پس ازچاشت امروزدرولسوالی های پنجوایی، ژیری وارغنداب رخ داد.

به اساس گزارش ها، درآغازطالبان مسلح برپاسگاه های نظامیان حمله کردند ودرپی آن قوای هوایی ونیروی زمینی دست به کارشدند ومهاجمان را آماج قراردادند.

یک مقام ارشد نظامی درجنوب کشوربه آژانس باخترگفت که دراین نبرد ها چهارده طالب مسلح به شمول دو شهروند پنجاب پاکستان کشته شدند و هشت طالب دیگر زخم برداشتند.

اوگفت که دردوشبانه روز اخیر در قندهار، بیش ازصد طالب مسلح به شمول ده ها جنگجوی پاکستانی کشته شدند وده ها طالب دیگر زخم برداشتند.

طالبان اما وارد شدن تلفات سنگین به افراد این گروه در دوشبانه روز اخیر را رد کردند وگفتند که دراین نبرد ها به نظامیان تلفاتی وارد شده است.#

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا