اخباراقتصادTOP

نخستین جلسۀ شورای عالی عواید به ریاست محمد اشرف غنی برگزارشد

کابل/اول جوزا/ باختر

به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری، نخستین جلسۀ شورای عالی عواید که به منظور همآهنگی میان وزارت ها در راستای تطبیق برنامه ها، پالیسی ها و استراتیژی ها جهت افزایش عواید ایجاد شده است، برگزار شد.

طبق اجندای ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری، طرزالعمل شورای عالی عواید را در چهار فصل و ۲۸ ماده، به جلسه ارائه کرد که مورد تصویب شورا قرار گرفت و به ادارۀ امور وظیفه سپرده شد که جلسات شورای عالی عواید را به صورت دوامدار برگزار کند.

بعد گزارش راهکار پرداخت جبران خساره آتش سوزی گمرک اسلام قلعهٔ هرات از جانب معاون اول ریاست جمهوری به جلسه ارائه شد که مورد تایید قرار گرفت و به اداره های ذیربط وظیفه سپرده شد که در قسمت جبران خساره برای متضرران آتش سوزی اسلام قلعه رسیدگی صورت گیرد.

سپس گزارش جمع آوری عواید دولت در پنج ماه گذشته را سرپرست وزارت مالیه به جلسه ارائه کرد.

شورای عالی عواید به وزارت مالیه وظیفه سپرد که به منظور مدیریت بهتر عواید کشور برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت خویش را تا اخیر سال مالی ۱۴۰۰ ترتیب کند و به جلسات شورای عالی عواید ارائه کند.

همچنان وزارت مالیه طرزالعمل توزیع عواید گرد آوری شده از فروش اموال مصادرهٔ قاچاق را در سه فصل و ۱۸ ماده، به جلسه ارائه کرد که پس از بحث فیصله شد که طرزالعمل متذکره تحت غور مجدد قرار گیرد و با ضرب الاجل مشخص دوباره به جلسه ارائه شود.

به همین ترتیب شورای عالی عواید، وزارت مالیه را موظف کرد که جهت سرمایه گذاری روی گمرکات کشور و همچنان در هماهنگی با وزارت صنعت و تجارت، شرکت انکشاف ملی و فدراسیون اتاق های افغانستان پلان واضح را در خصوص ایجاد توقفگاه وسیع وسایط در گمرکات کشور ترتیب کند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا