اخبارفرهنگ

نشستی به منظور رسیدگی به مشکلات رسانه ها در بغلان برگزار شد

پلخمری- اول ثور- باختر
به منظور رسیدگی به مشکلات رسانه ها وخبرنگاران وتقویت فعالیت رسانه ها دربغلان، نشستی دیروز برگزارشد.
مولوی اسدالله مصطفی هاشمی، رییس اطلاعات وفرهنگ بغلان درصحبتی پیرامون نقش وجایگاه مطبوعات درجامعه و مشکلات اقتصادی رسانه ها تماس گرفت وگفت که شماری ازرسانه ها دربغلان باعث ایجاد مشکلات کاری و محدودیت فعالیت شان درآن ولایت شده است.
وی افزود: فعالیت هررسانۀ که مبتنی برهم آهنگی باشریعت، سنت، منافع ملی، ابرازحقایق ودوری از افترا پراگنی استوار باشد، با هیچ نوع محدودیت مواجه نمی شود.
وی ازادارۀ اطلاعات وفرهنگ به حیث یگانه نهاد دفاع ازرسانه ها وخبرنگاران دربغلان یادکرد وبه خاطر همکاری باخبرنگاران ورسانه ها وعدۀ همکاری داد.
دراین نشست محراب الدین ابراهیمی مسوول انجمن آزاد ژورنالستان ازمشکلات اقتصادی وعدم بازار مناسب برای رسانه ها، پرداخت مالیه و جرایم مالیاتی وهمچنان بلندبودن صرفیۀ برق به حیث یک مشکل اساسی یادکرد.
دراخیرنشست رییس اطلاعات وفرهنگ به خاطر رفع مشکلات خبرنگاران ورسانه ها وعدۀ همکاری داد.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا