سیاست

نشست بزرگ ولسوال ها وروسای اداره های محلی ارزگان

 

ترینکوت 20 قوس باختر

ولسوال ها وروسای اداره های محلی ولایت ارزگان امروزدرنشستی به بررسی چالش های فراراه شان پرداختند.

درین نشست که درشهرترینکوت مرکزاین ولایت برگزارشد ، شرکت کننده ها چالش های امنیتی ، عدم تطبیق برنامه های بازسازی وموجودیت فساد اداری را بزرگترین مانع دربرابررفاه اجتماعی خواندند وازدولت خواستند تا دراین راستا اقدام کند.

امیرمحمد آخند زاده والی ارزگان گردهمایی مسوولان را بهترین گزینه برای رسیده گی به چالش های محلی خواند.

چالش های امنیتی ، نبود سرک ، آب اشامیدنی ،  مکتب ، کلنیک وافزایش میزان بیکاری ازجمله موضوعات مهم مورد بحث میان ولسوال ها وروسای اداره های دولتی ارزگان بود.

درین حال انجنیر محمد هاشم رییس احیا وانکشاف دهات ولایت ارزگان به شرکت کننده ها گفت که به زودی برنامه های بازسازی درمحله های این ولایت گسترش می یابد.

او چالش های امنیتی را یگانه مانع دربرابرتطبیق برخی برنامه های بازسازی خواند وگفت که وزارت احیا وانکشاف دهات پروژه هایی را برای بهترشدن رفاه اجتماعی ورشد اقتصاد خانواده ها روی دست دارد.

تقویه ی نظام زراعتی ومالداری ، ایجاد فرصت های شغلی درپروژه های بازسازی به افراد بیکاروتطبیق برنامه های حرفه ای به افراد فقیرونیازمند ازجمله ی پروژه هاییست که به زودی قراراست به کمک جامعه ی جهانی درارزگان کارساخت آن آغازشود.

ازسوی دیگروالی ارزگان می گوید که کشورآسترالیا یازده ونیم ملیون دالر را برای تطبیق پروژه های بازسازی دراین ولایت کمک می کند.

امیرمحمد آخند زاده گفت که این پول صرف برنامه های بازسازی و پروژه های آموزش حرفه به خانواده های نیازمند خواهد شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا