تبصره و مرور بر مطبوعات

نشست ریاض وحل معمای هراس افگنی

کابل باختر  1  جوز
روز گدشته ریاض پایتخت عربستان سعودی، شاهد یک نشست  بین المللی در خصوص مبارزه با هراس افگنی بود، در کار این کنفرانس، سران ورهبران 50 کشور اسلامی ورئیس جمهوری امریکا شرکت داشتند.
گسترش فعالیت هراس افگنان ورشد افراط گرایی در جهان آنهم از آدرس و جغرافیای کشور های اسلامی ، به این کنفرانس اهمیت ویژه بخشیده است.
شماری از شهروندان کشورهای غربی را عقیده براین است که گویا این عقاید  تنگ نظرانه اسلامی است که باعث بروز اسلام افراطی ودر قالب آن باعث ایجاد تروریزم عقیدتی شده است، به اساس همین دیگاه است که اسلام ستیزی وتبعض در برابر مسلمین در کشور های غربی  وامریکا ازدیاد یافته و باری آن  هم با گذشت هر روز سنگین تر میشود.
برعکس شهروندان کشور های اسلامی را عقیده براین است که گویا این کشور های غربی ، امریکا ومتحدین آنها در بخش های دیگر جهان اند که با برنامه ریزی های استخباراتی وبازی های سیاسی در پی هویت ستیزی دربرابر کشور های اسلامی ومسلمانان اند وبه این ترتیب میکوشند تا اقتصاد ، منابع طبعیی ودارایی های کشور های اسلامی را ببلعند مناطق استراتیژیک این کشور ها را در کنترول داشته باشند وبه این ترتیب  رقبای  شان را مهار کنند و متحدین شان را قوت بخشند.
از طرف دیگر،تنها  جوامع اسلامی نیستند که افراط گرایی را شاهد اند، افراط گرایی در سایر ادیان  و جوامع نیز در حال رشد است و حلقات افراطی در جوامع غیر اسلامی وکشور های خارج از دایره اسلام نیز به گونه گسترده وجود دارد  گروه های که تیر اول را به  سوی مسلمانان پرتاپ کردند وعقده گشایی نمودند.
امروز اگر حرف از فعالیت داعش  ، طالب  ویا گروه های تروریستی دیگر در جوامع اسلامی است مسلمانان  در کشور های دیگرمنجمله  اروپا  وامریکا شاهد وقایع اسفبار در برابر خود اند.
سوختاندن نسخه های قران پاک در برخی از کشور های غربی وامریکا  ، سوختاندن مساجد در بعضی از کشور ها ، توهین مسلمانان با چاپ کاریکاتور و الفاظ اهانت آمیز به آدرس بزرگان اسلام،  حمله بر مسلمانان در بعضی از کشور های جهان ، تبعیض نژادی در برابر مسلمانان مانند تبعیض در برابر مسلمانان میانمار ( برما) … نمونه های از فعالیت گروه های افراطی در برابر مسلمانان است .
موجودیت افراطیون در ادیان جوامع مختلف بشری ،باعث تقابل و رویا رویی زیادی در جهان شده است واگر مدیرت نشود نتیجه آن بحران و جدایی ساکنان کره خاکی به فرقه های تعصب وعقده خواهد شدو آن وقت به جز  از برتری جویی وبربریت چیزی دیگری در جهان وجود نخواهد داشت .
موجودیت چنین یک واقعیت تلخ در جهان امروزی ، درک ، تحمل وهمگرایی را  یک نیاز معرفی داشته و از رهبران و زمامداران کشور های جهان میخواهد که صرف نظر از تعلقات دینی ومذهبی و جغرافیای شان برای نجات بشریت از آلام   ورنج های موجود هماهنگ شوند.
اگر به ابعاد مشکلات جاری که از ناحیه هراس افگنی وافراط گرایی متوجه جوامع اسلامی است متوجه شویم برخی از کشور های اسلامی خود در خلق نمودن وگسترش همچو مشکلات برای کشور های دیگر اسلامی ،عامل اساسی بوده اند.
یک عضو  ولسی جرگه که از ولایت هرات نمایندگی میکند، میگوید : برای مردم افغانستان افراطیت وهراس افگنی معنای واضح دارد ما شکار افراطیت وتروریزم  شده ایم که  در گام نخست کشور های اسلامی عامل آن اند.
پاکستان به منظور آنکه بتواند به اهداف بلند پروازانه خود در منطقه برسد،افراط گرایی و حمایت از شبکه های تروریستی را افزار ساخته و از جریان های مذهیی وروحانیون استفاده میکند وآنها را  در بازی های استخباراتی  شریک ساخته اند.
امروز پاکستان در صدد است تا به اهداف  خود درافغانستان وهند و حتا ایران از طریق افراطیون مذهبی راه پیدا کند و به این منظور دهها جریان مذهبی را در چوکات سازمان های استخباراتی خود تنطیم نموده  است،  طالبان و داعش در افغانستان جز همین برنامه های پاکستان اند.
این عضو ولسی جرگه به ادامه گفت: به مانند، پاکستان کشور های دیگر اسلامی چون ایران وعربستان سعودی که درگیر جنگ پنهانی علیه یکدیگر اند گروه های نزدیک به خود را در برابر یکدیگر استعمال می نمایند، حوثی ها در یمن منافع ایران را  در برابرسعودی تمثیل میکند در حالیکه داعشی ها برای محاصره ایران شیعه در محور شماری از  کشور های عربی وغربی فعال اند.
عتیق الله امرخیل اگاه مسایل نظامی میگوید که حمایت از چهره هاو سازمان های افراطی جز سیاست های رسمی برخی از کشور ها است  امریکا،  روسیه ، کشور های حوزه خلیج ، وکشور های منطقه برای ادامه جنگ های نیابتی شان از افراط گرایان استفاده میکنند.
او میگوید آنانیکه از مبارزه در برابر هراس افگنان سخن میگویند ویا هم افراط گرایی را عامل کشیدگی های فعلی در منطقه و جهان میدانند باید در گام نخست خود به استفاده افزاری از این پدیده ها خاتمه بخشند وآنرا به گونه واقعی وعملی محکوم کنند.
به همین ترتیب شماری دیگر از اعضای شورای ملی و آگاهان سیاسی به این باور اند آن  کشور های که خود شعار مبارزه با افراط گرایی و تروریزم را سر میدهند  بیشتر خود عامل ایجاد چنین جریان ها اند در حالیکه صدای مردمان  کشور های چون افغانستان  ، سوریه ، یمن ، عراق، لبنان … ومردمان مستضعف چون فلسطین ومسلمانان برما که خود قربانی هراس افگنی و افراط گرایی اند  کمتر شنیده شده است .
این آگاهان میگویند که نشست ریاض تکرار نشست های تشریفاتی دیگری است که قبلا در کشور های دیگر ترتیب شد مگر نتیجه نداد این چنین نشست ها زمانی موثر خواهند بود که در برابر آن  صداقت وجود داشته باشد درحالیکه رقابت وجنگ های جاری نیابتی میان کشور های بزرگ  وکشور های منطقه چنین یک صداقت و فرصت را گرفته است.  

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا