سیاست

نشست سه جانبه افغانستان ،روسیه و امریکا یک آغاز خوب برای رفع تضاد های قدرت های جهان

کابل باختر/ 9 حمل
برگزاری  نشست  سه جانبه میان افغانستان  ، روسیه و امریکا  میتواند  آغاز خوب برای دورساختن تضاد ها  ورقابت های دو  قدرت بزرگ جهانی درافغانستان باشد.
مفسر آژانس باختر مینگارد:  سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه درحاشیه نشست تاشکند با رئیس  جمهور غنی دیدار وطرح کشورش را مبنی  بر برگزاری نشست سه جانبه میان افغانستان روسیه وامریکا  ارایه  کرد که  مورد استقبال رئیس جمهور غنی قرار گرفت .
غنی  ضمن حمایت  از این طرح خاطر نشان ساخت تا زمان ومکان برگزاری  این نشست  از مجرای دیپلوماتیک تعیین شود.
این طرح  درحالی  ارایه  میگردد که افغانها  جدآ تاکید  براین دارند که بحران موجود در کشور  شان منشا بیرونی  داشته  وافغانستان به میدان  رقابت وجنگ نیابتی  قدرت های بزرگ  روسیه وامریکا از یک طرف  و به صحنه رقابت  وجنگ نیابتی  منطقه یی  کشور های چون ایران وسعودی وپاکستان و هند  مبدل  گردیده است .
همه این کشورها تلاش دارندتا  رقبای شان را  در میدان  افغانستان گیر آورند وآنان را زمینگیر سازند.
همچنان برخی را باور براین است که در قضیه افغانستان  حرف بالا تر از جنگ نیابتی است . حرف از عقده گشایی ها است و روسیه  تلاش دارد  تا افغانستان را  به ویتنام ثانی برای امریکا  مبدل سازد وامریکا هم با ایجاد پروژه ها وبرنامه های  استخباراتی  تلاش میکند روسیه را در آسیای جنوبی مصروف سازد تا از حجم حضور این کشور دراروپا شرقی و خاور میانه بکاهد.
با شکل گیری کشیدگی ها ورقابت های  این  دوقدرت  در افغانستان٬  قدرت های منطقه یی  چون ایران وامریکا، ایران وسعودی  نیز مصروف جنگ نیابتی  علیه یکدیگر درافغانستان اند وپاکستان هم  با استفاده  ازطالبان وداعشی ها  به عنوان افزار، جنگ نیابتی  علیه  هند  درافغانستان را  به راه  انداخته  است   مگر مشکل اساسی  افغانستان به رقابت وتضاد های دوقدرت  بزرگ جهانی برمیگردد روسیه  ٬امریکا را  متهم میسازد  که درتلاش  است  تا با جاسازی داعش درافغانستان سرحدات جنوبی شوروی سابق را ناامن سازد وامریکا هم روسیه  را بر حمایت  از طالبان متهم میکند. دراینجا حرف  روی تضاد ، اندیشه ومنافع این  دو قدرت بزرگ است  تضاد ورقابت که قربانی  اصلی  آن مردم افغانستان است .
مردم افغانستان از  این  دوقدرت بزرگ جهانی  توقع  و امید دارند که دیگر از این کشور به عنوان میدان تضاد و رقابت استفاده نکنند.
حدود چهل سال است  که افغانستان قربانی  سیاست های برتری جویانه این دوکشور است  که پیروزی  هردو در آن نا ممکن بوده است .
میز مذاکره بهترین  محلی  برای  دریافت  دیدگاه ،نظر وپیشنهاد است  که میتواند موارد اختلافی  حل گردد . ضمنا این دو کشور مکلفیت  اخلاقی دارند تا برای مردم وکشورصلح رابه ارمغان آورند که سالهاست درتنور رقابت های یکدیگر میسوزند.
هرگاه این دوکشور به حل تضاد های شان در میدان افغانستان فکر کنند بدون شک افغانستان ٬به جغرافیای همکاری این دو کشور مبدل خواهد شد.
از طرف دیگر حل مشکل ٬میان روسیه  وامریکا روی قضیه دست قدرتک های منطقه یی را نیز از افغانستان کوتاه  خواهد ساخت  وسرانجام افغانستان میدان همکاری  های منطقه یی خواهد بود . تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا