سیاست

نشست سه جانبه برگزارشد

وزرای مبارزه با مواد مخدر افغانستان و پاکستان ووزیرداخله ایران  امروز تفاهمنامه یی را در امرمبارزه مشترک برضد مواد مخدر امضا کردند.
به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر ، ضراراحمدمقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر کشوربا مهندس مصطفی محمد نجار وزیر داخله ایران و خدا بخش راجر وزیر کنترول مواد مخدر پاکستان امروز در کابل ملاقات کرده و در مورد راه ها وشیوه موثر مبارزه با قاچاق مواد مخدر با هم تبادل نظر کردند.
مقامات یاد شده این سه کشور پس از نشست و امضای تفاهمنامه یی همکاری در برابر خبرنگاران قرارگرفته پیرامون محتوای تفاهمنامه و مسایل مورد بحث به خبرنگاران توضیحات ارایه کردند.
ضراراحمد مقبل وزیر مبارزه با موادمخدر کشور گفت: این نشست در تداوم نشست های قبلی میان افغانستان و کشور های ایران و پاکستان تشکیل شده است.
او ازاین نشست و نشست های قبلی دراین راستایاد کرده گفت، درنتیجه تفاهم این نشست ها دست آوردهای قابل ملاحظه درامر مبارزه با قاچاق مواد مخدر داشته اند.
مقبل گفت، در نشست کنونی میان افغانستان و جانب ایران و پاکستان یک سلسله فیصله ها صورت گرفته که بیشتر بر همکاری ها و کنترول سرحدات متمرکز میباشد.
مقبل همچنان یاد آور شد که نشست بعدی درسال آینده در تهران صورت خواهد گرفت .
همچنان وزیر داخله ایران گفت، با توجه به اینکه مواد مخدر یک تهدید است برای جهان و مبارزه علیه آن عزم منطقوی و جهانی را نیاز دارد.

مصطفی محمد نجار نیز این نشست را با اهمیت خوانده و تاکید برای اصل مسوولیت مشترک در کنترول موادمخدر کرد.
همچنان وزیر مبارزه علیه مواد مخدر پاکستان برهمکاری کشورش درامر مبارزه با مواد مخدر تاکید کرده بیان داشت که در این راستا و آنچه که در نشست سه جانبه به آن تعهد گردیده قاطعانه عمل میکند.
دراین نشست رییس اجرائیوی دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز شرکت داشت.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا