اخبارفرهنگ

نشست فوق العادۀ کمیسیون برگزاری سمینار بین المللی باچا خان برگزارشد

کابل/ 19ثور/باختر

به ریاست محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ نشست فوق العادۀ کمیسیون برگزاری سیمینار بین المللی باچا خان امروز در وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشد.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر؛ در این نشست محمد طاهر زهیر هدایت داد که کمیتۀ علمی ومشاوران وزارت اطلاعات وفرهنگ،  پلان عمل را ارزیابی کنند وبا اجماع نظر، کمبودی های آنرا تکمیل کنند.

در نشست محمدزرین انځور رییس کمیتۀ علمی برگزاری سمینارگزارش کارکرد های کمیتۀ علمی را ارائه کرد وبعد اعضای کمیسیون در رابطه به مشخص کردن عنوان هاي مقاله ها، تیراژ،قطع، صحافت ونوعیت چاپ ده عنوان کتاب ، بودجۀ سمینار، زمان ومکان برگزاری سمنیار،دعوت مهمانان خارجی وتوظیف کردن اعضای کمیسیون در کمیته های فرهنگی، تشریفات ،مالی وتدارکات بحث کردند.

همچنان سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ  گفت که به خاطر جلوگیری از ضیاع وقت اعضای کمیته برگزاری وتشریفات بعد از جلسات روزانه  نتایج کار را به روز سه شنبه در یک جلسۀ مشترک با حضور سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ وتمام اعضای کمیسیون ارائه کنند.فرزانه

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا