اخبارفرهنگجامعه

نشست کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران در لوگر برگزار شد

پل علم، ۸ جوزا، باختر
نشست کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران لوگربه ریاست رفیع الله صمیم رئیس اطلاعات وفرهنگ آن ولایت امروز بر گزار شد.
به گزارش خبرنگارمحلی آژانس باختر؛ دراین نشست روی موارد دسترسی به اطلاعات، هماهنگی، همکاری، تمدید جوازنشراتی رسانه ها، نشرات رسانه ها مطابق ارزش های اسلامی، مصئونیت خبرنگاران و حل چالش های فرا راه ژورنالیستان، تاکید به عمل آمد.
دراین نشست که در جریان هر ماه یکبار به منظور مصئونیت خبرنگاران، حل مشکلات و اطلاع رسانی دقیق در ریاست اطلاعات وفرهنگ دایر میشود، رفیع الله صمیم رئیس اطلاعات وفرهنگ لوگر در نشست امروزی از رسانه ها خواست که مطابق ارزش های فرهنگی واسلامی نشرات نمایند و این ریاست در چوکات قوانین نظام ا.ا.ا حامی فعالیت های آنان می باشد، صمیم ضمن سمع مشکلات خبرنگاران از رسانه ها تقاضا نمود که با در نظر داشت اصل دقت، صحت و منفعت کشور فعالیت های رسانه یی شان را به پیش برند.
همچنان نورالله ستانکزی مسوول رادیو زینت و خان ولی احمدزی مسوول نشراتی رادیو مهال و کمیته مصئونیت خبرنگاران گفتند که رسانه ها در لوگر با وجود چالش های متعدد اقتصادی همواره در عرصه اطلاع رسانی مطابق منافع ملی و ارزش های اسلامی سعی و تلاش نموده اند، آنان در قسمت دسترسی به اطلاعات خواهان همکاری بیشتر دولت شدند.
دراین نشست محمد عارف ویاند بحیث نماینده با صلاحیت نهاد رسانه یی افغانستان در لوگر جهت حمایت از خبرنگاران و رسانه ها در راستای تحقق آزادی بیان، داد خواهی حقوق خبرنگاران و برداشتن موانع فرا راه خبرنگاران معرفی گردید. در اخیر مجلس سخنگویان ادارات دولتی وعده همکاری بیشتر با رسانه ها را نمودند.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا