اخبارامنیتاقتصاد

نصب ترازوی کمپیوتری برای بررسی وزن اموال صادراتی درگذرگاه تورخم

جلال آباد 9 سرطان باختر
ترازوی کمپیوتری برای بررسی وزن اموال صادراتی افغانستان درگذرگاه تورخم نصب شد.
با فعالیت این ترازو، انتظارمی رود درکنار جلوگیری ازقاچاق مواد معدنی افغانستان، رفت وآمد موترهای باربری با تناژ بلند وغیرمجاز درشاهراه های کشور، جلوگیری شود.
کارشناسان امور ساختمان، بخش اعظمی از خرابی جاده ها درکشور را گشت وگذار موتر های حامل کالا های تجاری با وزن بلند وغیرمجاز می خوانند.
مفتی عبدالحمید آخند زاده رییس معادن وپترولیم ننگرهاربه آژانس باخترگفت که این ترازو از امروز در نزدیکی گذرگاه تورخم ودرمسیر شاهراه، به فعالیت آغازکرد.
اوگفت نصب این ترازو ازیک سو مانع ازقاچاق سنگ های قیمتی ودیگر مواد معدنی افغانستان به خارج می شود و ازسوی دیگر، ازخرابی جاده ها و گشت وگذار موترهای باربری با تناژ بلند جلوگیری می کند.
درحال حاضربخش اعظمی از صادرات مواد معدنی افغانستان به پاکستان و ازطریق گذرگاه تورخم صورت می گیرد.
نصب ترازوی کمپیوتری ، امید ها را برای ایجاد شفافیت بیشتر در روند این صادرات ایجاد می کند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا