اخبارجامعه

نظارت از نرخ و کیفیت مواد اولیه در بامیان

بامیان،۱۲جوزا ، باختر
ریاست شاروالی بامیان دیروز از کیفیت و نرخ مواد اولیه در بازارهای آن ولایت نظارت نمود.
یک مسئول شاروالی بامیان به آژانس باختر گفت که در نتیجه این نظارت، مواد و دارو های تاریخ گذشته از بازار بامیان جمع آوری گردید و از تطبیق نرخنامه‌ تعیین شده در بازار بامیان نیز اطمینان حاصل شد.
وی گفت که به شکایات واصله از عدم تطبیق نرخنامه، توسط مدیر ناحیه دوم شاروالی بامیان نیز رسیدگی شد خالقیار.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا