امنیت

نظامیان می گویند که شیرزاد وحصارک به گورستان تروریستان مبدل شده است

جلال آباد/ ۲۵ دلو/ باختر
درحالی که کم از کم ده روز از آغازعملیات ضد هراس افگنی درننگرهارمی گذرد، نظامیان می گویندکه ولسوالی های شیرزاد و حصارک را به گورستان تروریستان داخلی و خارجی تبدیل کرده اند.
این عملیات به اشتراک صدها نظامی وباحمایت قوای هوایی بربخش هایی ازشیرزاد و حصارک، جا هایی که دراین نزدیکی ها گواه افزایش حضوروفعالیت گروه های داعش وطالبان است، راه اندازی شد وکماکان ادامه دارد.
به اساس گزارش ها در دوشبانه روز پسین، دهشت افگنان بیشترین تلفات را دیده اند.
یک مقام ارشد اردوی ملی درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که تنها دردوشبانه روز پسین، نود وشش عضو گروه طالبان دراین عملیات نظامی کشته شده اند و ده ها طالب دیگر زخم برداشته اند.
اوگفت ده ها عضو پاکستانی گروه طالبان نیز شامل کشته شدگان اند.
بیشتراین طالبان درحمله های قوای هوایی ازپا درآمده اند.
همچنان گفته می شود که نظامیان توانسته اند ده ها روستای خرد و بزرگ در شیرزاد و حصارک را ازطالبان مسلح پاک کنند.
مقامات ارشد نظامی می گویند که تا برچیدن کامل بساط هراس افگنان، عملیات درشیرزاد و حصارک ادامه خواهد داشت.
آنان می گویند تلاش دارندکه با راندن هراس افگنان ازشیرزاد وحصارک، زمینۀ حکومت داری، روند توسعه و زندگی عادی را به مردم فراهم کنند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا