اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

و حالا که فرصت امنیت و ثبات نظام هایی که پایه های مردمی دارند و از ارزش ها پاسداری می کنند٬ سقوط نمی کنند

تبصره کابل، 6 دلو،باختر
نظام هایی که پایه های مردمی دارند و از ارزش ها پاسداری می کنند و در یک سخن٬ مردم و ملت که بی نیاز از منت دیگران باشند٬ به محنت گرفتار نمی شوند.
مبصر آژآنس باختر مینگارد؛ اخیر یک دیپلمات خارجی و به همین ترتیب یک نهاد مدد رسان خارجی با تعبیر و تفسیر که خود دارند، پیشگویی کرده اند که گویا مشکلات اقتصادی باعث فروپاشی نظام امارت اسلامی در افغانستان خواهد شد.
این دو در دو بحث جداگانه مدعی اند که افغانستان با بحران اقتصادی و کاهش کم سابقه کمک های بشری٬ سقوط و فاجعه انسانی مواجه است.
این که این دیپلمات خارجی و به تعقیب او نهاد مدد رسان خارجی چه تعبیر و تفسیری درباره افغانستان با خود دارند کار آنها٬ مگر این گفته ها نمی تواند بازگو کننده واقعیت ها در افغانستان باشد، به جز تبلیغات بی مایه و بی اساس که هدف آن تخریب هویت امارت اسلامی و بی ارزش جلوه دادن حاکمیت قانون در افغانستان است.
اگر به وضعیت کشور های اطراف افغانستان دقیق شویم، وضعیت در این کشورها بدتر از افغانستان است، تا سرحدی که مقام های ارشد شان نعره دریافت کمک های خارجی راسر می دهند٬ ارزش پول شان اصلا با ارزش افغانی قابل مقایسه نیست٬ مگر سقوط امارت اسلامی را پیشگویی و فال بینی می کنند.
درست است که افغانستان هم دچار مشکلات است مگر نه به اندازه که دیگران به آن شاخ و پنجه می دهند و آن را بزرگ نمایی می کنند٬ افغانستان یک دوره تاریک از تجاوز و جنگ را سپری کرده است و مردم آن با صبوری تمام با چنین ناهنجاری مقاومت و مبارزه کرده اند ت را دریافته اند، از گوشه دیگر با یک برنامه دیگر که بیشتر با تبلیغات سو همراه است، هدف قرار می گیرند.
پاسخ امارت اسلامی به همچو یاوه گویی ها صریح است٬ مشکلات در حدی نیست که نظام را از هم بپاشد٬ برخلاف نظامی که پایه های مردمی داشته باشند٬ به خود کفایی اقتصادی فکر کند و برنامه ریزی نماید، تا از نیازمندی پر منت بیگانه گان خود را رهایی یابد٬ نظامی که ارزش های ملی را پاسداری می کند و تعریف های دیگر ملی و مردمی دارد٬ محکوم به سقوط و شکست نیست٬ رشد می کند و قوی می شود.
این واقعیت موجود در افغانستان است که برای مردم ما قابل درک است٬ در حالی که بیگانه گان از درک واقعیت های موجود در این کشور عاجز اند و بیشتر یاوه گوی می کنند. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا