جامعه

نقش جوانان در آبادی کشور در پروان کلیدی بیان شد

چاریکار/ ۱۵عقرب/ باختر
برنامه آموزشی آگاهی دهی پیرامون  شناسایی علل و عوامل مهاجرت جوانان به کشور های بیگانه دیروز در ریاست اطلاعات و فرهنگ پروان راه اندازی شد.
به گزارش آژانس باختر، عبدالواحد هاشمی رییس طلاعات و فرهنگ پروان در مورد فرار و مهاجرت جوانان  به بیرون از کشور صحبت کرد وگفت که فرار جوانان از کشور تنها ناشی از جنگ و نا امنی نیست  بلکه شماری از جوانانی که از آگاهی و سواد کامل برخوردار نیستند  تحت تا ثیر تبلیغات بیگانگان قرار می گیرند و به بیرون از کشور مهاجرت می کنند .
وی از جوانان خواست علم بیاموزند و با عزم واراده قوی در ساختن جامعه گام بردارند  تا از یکسو جلوفرار جوانان به کشور های بیگانه  گرفته شود  و از سوی دیگر معضل بیکاری،  اعتیاد به مواد مخدر  ونه گفتن در برابرتبلیغات بیگانگان  مبارزه صورت گیرد .
جلال الدین عابد مسوول نهاد  سازش ملی جوانان پروان  گفت که  مهاجرت جوانان به بیرون از کشور  یک چالش بزرگ  است و از جوانان خواست هویت و ارزش  های فرهنگی  کشور خویش را حفظ کنند  وبرای رشد و آبادی آن  تلاش کنند .
شمس الدین معاون سازش ملی جوانان و احمد جاوید پویش مدیر عمومی امور جوانان  پروان نقش جوانان را منحیث یک نیروی متحرک و موثر در ساختار جامعه و نظام مهم خواندند  و از آنان خواستند که مسوولیت های خویش را در قبال رفاه مردم و ابادی وطن به گونه بهتر ادا کنند.خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا