سیاستاخبارجامعه

نمایندگان قوم شینوارننگرهار،خواهان رساندن کمکهای بشری به مناطق شان شدند

 

کابل ۷  قوس  باختر

بزرگان ونمایندگان قوم شینوار ننگرهار،دردیداربا معاون سیاسی ریاست الوزرا، خواهان رساندن کمک های بشری به مناطق شان شدند.

دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرا امروزبا نشرخبرنامه یی گفته است: مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء با شماری از بزرگان قوم شینوار ننگرهار در قصر سپیدار دیدار کرد.

در این دیدار ،بزرگان قوم شینوار در کنار آٖن که  حمایت شان را از امارت اسلامی تکرار کردند، تاکید داشتند که برای حراست ازاین نظام، آماده هرگونه قربانی هستند.

آنان خواهان تطبیق پروژه های بنیادی درننگرهار و رساندن کمک های بشری به ولسوالی های شینوار شدند و همچنان پاره یی از مشکلات دیگر شان را هم بیان داشتند.

مولوی عبدالکبیر از احساسات نیک بزرگان قوم شینوار قدردانی کرد  و یاد آور شد: امارت اسلامی متوجه تمامی مشکلات مردم است و از طریق ادارات مربوطه برای حل آن تلاش بیشتر خواهد کرد.

بربنیاد یک خبر دیگر:  معاون سیاسی ریاست الوزرا در دیدار با شماری از مدرسین و علمای کرام مدارس دینی کابل گفت که شما وظیفه مقدس اشاعت و تدریس دین مقدس اسلام را بر عهده دارید.

دفترمطبوعاتی ریاست الوزرا امروز با نشر خبر نامه یی نگاشته است ،مولوی عبدالکبیرمعاون سیاسی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان، با شماری از مدرسین و علمای کرام مدارس دینی کابل در قصر سپیدار دیدار کرد.

در این دیدار شیخ اسماعیل، شیخ عبدالغنی، شیخ عزیز الله و شیخ عبدالسمیع به نمایندگی از دیگران صحبت کردند و صمن ابراز خرسندی از حاکمیت نظام اسلامی در کشور گفتند که نظام اسلامی آرزوی تمام علمای کرام و افغان ها بود.

آنان همچنان به معاون سیاسی ریاست الوزراء در مورد مدارس کابل و طالبان معلومات دادند و مشکلات خویش را شریک ساختند.

مولوی عبدالکبیر گفت: شما وظیفه مقدس اشاعت و تدریس دین مقدس اسلام را بر عهده دارید.

وی به آنان اطمینان داد، امارت اسلامی تلاش جدی می کند که به تمام مشکلات علمای کرام رسیدگی صورت گیرد. بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا