صحت

نمایندگی بانک خون در شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان افتتاح شد

کابل باختر 14 عقرب
نمایندگی بانک خون  امروز در شفاخانه وزیرمحمد اکبر خان توسط وزیرصحت عامه  افتتاح شد.
افتتاح این نمایندگی درشفاخانه وزیرمحمد اکبرخان که دراطراف شفاخانه چهارصدبستروصحت طفل قراردارد اقدام بس ارزنده پنداشته می شود.
نیازمندان خون دراین شفاخانه هامی توانند خون طرف ضرورت را از نمایندگی وزیراکبرخان تهیه کنند .
به گزارش خبر نگارآژآنس باختر، داکتر فیروز الدین فیروز وزیرصحت عامه در مراسم افتتاح نمایند گی بانک خون در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان  گفت:
کشور ما یک کشوریست که درآن جنگ است ،انفجار و انتحارو هم واقعات طبیعی و امراض نیز با عث می شود که نیاز به خون پیدا شود.
وی گفت بیشتر از 15 مرکز بانک خون در کشوروجود دارد  که با وسایل مجهز و امکانات بسیار خوب می تواند هم خون را ذخیره کنندو انتقال دهند.
دراین محفل داکتر عنایت الله هاشمی رییس بانک خون گفت که تلاش می شود نمایندگی های بانک خون درسایر ولایت ها نیز ایجاد شود.
در این محفل رییس سازمان صحی جهان و نجیب الله ناصر رییس کمیسیون صحت، نوجوانان و ورزش ولسی جرگه در رابطه صحبت کردند. مومنه احمدیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا