اخباراقتصاد

ننگرهارسرآمد ولایت ها درافغانستان ازرهگذرتولید انواع میوۀ مدیترانه یی است

جلال آباد / ۳۰ حمل/ باختر

ننگرهارباهفت هزارتن، سرآمد ولایت های افغانستان ازرهگذرتولید انواع میوۀ مدیترانه یی خوانده می شود.

مالته، کینو، نارنج ولیمو میوۀ مدیریترانه یی است که درافغانستان تولید می شود.

ساخت باغ های جدید وگسترش ساحۀ کشت، برپایی کارگاه های آموزشی برای آگهی باغ داران از شیوه های نوین باغ داری ازعلت های اصلی رونق تولید میوه مدیترانه یی در ننگرهار گفته شده است.

یک مسوول ریاست زراعت ننگرهاربه آژانس باخترگفت که می کوشند با برنامه ریزی دقیق، میزان تولید انواع میوه مدیترانه یی درننگرهاررا همچنان افزایش دهند.

میوه مدیترانه یی بیشتر در هوای گرم و مرطوب تولید می شود.

به اساس آمارارائه شده، افغانستان درسالی که گذشت بیشتر ازسیزده هزار تن میوۀ مدیترانه یی تولید کرده است.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا