سیاست

نهادسازی یکی از دستاورد های حکومت افغانستان است

کابل باختر/ 2/ عقرب
حکمت خلیل کرزی درمراسم خدا حافظی که از وزارت امور خارجه برگزارشدگفت ، وزارت خارجه ازظرفیت بالایی برخوردارمیباشد.
به گزارش آژانس باختر ،معین سیاسی پیشین وزارت امورخارجه ظرفیت سازی دروزارت خارجه راستایش نمود و گفت که افراد زیاد دراین نهاد وجود دارند که میتوانند درخارج برای نمایندگی از افغانستان فرستاده شوند.
به گفته معین سیاسی پیشین وزارت خارجه نهادسازی یکی از دستاوردهای حکومت افغانستان است ، نباید این دستاورد ها قربانی رفتار های سیاسی شود.
وی افزود: تاکنون دستگاه سیاسی افغانستان را فعال نگهداشته و درمنطقه وجهان سیاست متعادل را دنبال کرده اند . بناً حکومت سیاست را روی دست بگیرد که توازن میان کشورهای را برقرارکند.
باید گفت که حکمت خلیل کرزی معین سیاسی پیشین وزارت امور خارجه هفته قبل از مقامش استعفا کرد.   ختم/ ماری نبرد آئین

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا