اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

نگاهی به نشرات شماری ازروزنامه های غیردولتی درکابل

 کابل/11قوس / باختر

شماری ازروزنامه های چاپی غیردولتی که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند.

روزنامه 8صبح زیرعنوان مذاکرات دوحه ، دولت و طالبان وارد بحث روی اجندا می شوند نوشته است.

 دوطرف درحالی به بحث ها پیرامون اجندا نزدیک می شوند که احتمال می رود این مرحله نیز پرچالش دنبال شود.

هئیت مذاکره کننده دولت پیش از آغاز مذاکرات گفته بود که برقراری آتش بس اولویت دولت را تشکیل می دهد.

 اعضای هیات مذاکره کننده طالبان هرچند گفتند که بحث روی آتش بس بخشی ازاجندای مذاکرات صلح بین الافغانی است ، اما تصریح کردند که این بحث اولویت گروه طالبان دراین مذاکرات نیست .

این روزنامه مطلب دیگر تحت عنوان دست غنی از روند صلح کوتاه می شود ؟”نوشته است .

به تاریخ 15نوامبر 2020 هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغاستان با نمایندگان طالبان دردوحه روی طرزالعمل مذاکرات صلح به توافق رسید. قراربود طرزالعمل مذاکرات میان روسای تیم های مذاکره کننده به امضا برسد و زمینه برای بحث وگفت و گوروی اجندای اصلی مذاکرات فراهم شود.

دوطرف زیرفشار جامعۀ بین المللی ، به ویژه کشورهای قطر ، امریکا ، اندونیزیا ، ناروی وآلمان انعطاف نشان دادند و به توافق رسیدند.

 درطرزالعمل مذاکرات ، سه خواست اصلی طرف جمهوریت و یک خواست عمده طالبان درنظر گرفته شده است.

کشورهای دخیل درروند صلح افغانستان از ماجرا دردوحه وسنگ اندازی غنی درکابل آگاهی یافته اند.

 آنان متوجه شده اند که رییس جمهور غنی مخالف پیش رفت درروند صلح و دستیابی به یک راه حل سیاسی برای پایان جنگ است.

استراتیژی غنی است که هرطور شده ، پنج سال دوره دوم ریاست جمهوری اش را تکمیل کند .

 او به خوبی می داند که توافق صلح با طالبان منوط به تشکیل حکومت انتقالی و یا موقت درافغانستان خواهد بود.

 حالا ، فشار جهانی برای کوتاه کردن دست غنی از روند صلح آغاز شده است . اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و بریتانیا دراعلامیه های جداگانه ازحکومت خواستند که فوراً شورای عالی مصالحه ملی را تشکیل کند.

 روزنامه صبح کابل مطلب زیرعنوان “مسافران ربوده شده درمیدان وردک با افراد طالبان تبادله شدند ” نگاشته است.

منابع محلی در میدان وردک می گویند که مسافران ربوده شده ازشاهراه جلریز پس از شش روز ، از نزد طالبان آزاد شدند.

 احمدجعفری عضو شورای ولایتی میدان وردک به روزنامه صبح کابل ، می گوید که چهل مسافر ربوده شده با افراد طالبان تبادله شده اند.

روزنامه اطلاعات روز مطلب زیرعنوان ” فهرست 89 دواخانه درشهر کابل که ادویه های غیرمجازی می فروختند ، همگانی شد ” نوشته است.

 معاونیت نخست ریاست جمهوری کشور فهرست 89 دواخانه یی را که تابلیت (K) (کا ) ادویه نشه آوروغیرمجاز درشهر کابل به فروش می رساندند ، همگانی کرده است .

 براساس این فهرست که از سوی معاونیت ریاست جمهوری به نشر رسیده ، آمده است که این دواخانه ها درمربوطات ناحیه های اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، ششم ، هفتم ، دهم ، یازدهم ، دوازدهم ، سیزدهم ، شانزدهم ، هفدهم ، هژدهم وبیست و دوم شهر داری کابل فعالیت دارند.

امرالله صالح ، معاون نخست ریاست جمهوری صبح امروز دریک یادداشت فیس بوکی گفته بود که این دواخانه ها براساس تفتیش هیئت وزارت صحت عامه شناسایی شده اند.

 صالح همچنان در17عقرب گفته بود که درناحیه نهم شهر کابل ده ها دواخانه یی که موادمخدر و نشه آور را به طور علنی به فروش می رسانند ماهانه میلیون ها افغانی به یکی از مقام های وزارت صحت عامه پول پرداخت می کنند .

روزنامه آرمان ملی درصفحه اول زیرعنوان موج دوم کرونا درکشور 283واقعه جدید دریک شبانه روز گذشته ثبت شده است ” نگاشته است .

 وزارت صحت عامه کشور اعلام کرده که دریک شبانه روز گذشته 283واقعه جدید ابتلا به ویروس کرونا درکشور ثبت شده است.

 این روزنامه درصفحه دوم سرمقاله شماره امروزی را زیرعنوان درشهر کابل همه انتظار مرگ را می کشند ! ” نوشته است.

آلودگی هوا درشهر کابل به گونۀ بسیار خطرناک و کشنده روبه افزایش است .

 دراین شب ها درفضای شهر کابل چنان دود و تاریکی است که رانندگان نمی توانند فاصله چندمتری شان را مشاهده کنند.

 آلودگی هوای شهر کابل سبب می شود که امراض تنفسی و قلبی و سکته ها درفصل سرما افزایش یابد ، دیده می شود که بیمارستان ها مملواز این مریضی ها می باشند و رسیدگی پرسونل صحی همه با این کمیت مریضان کار دشوار است .

 ختم/ شوخک …ک…م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا