اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

نگاهی به نشرات شماری ازروزنامه های غیر حکومتی درپایتخت

کابل/2حوت / باختر

شمار محدودی از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درکابل که به دسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند.

روزنامۀ 8صبح زیرعنوان “سالانه ملیارد ها افغانی از قاچاق میوه سپاربه جیب مسوولان می رود .” نوشته است.

هزاران تن میوۀ خشک به نام “سپار”سالانه از بندر عباس ایران وارد گمرک نیمروز شده وبدون طی مراحل گمرکی به پاکستان قاچاق می شود.

این روزنامه مطلب دیگر تحت عنوان “افزایش بهای موادخوراکی و سوخت پس از اعتراضات درکشور .”نگاشته است.

پس از اعتراضات شرکت های ترانسپورتی و صرافی ها وهم چنان وقوع آتش سوزی اسلام قلعه بهای برخی از مواد خوراکی وسوخت به شکل سرسام آوری افزایش یافته است.

براساس ارزیابی ها بهای گاز در شهر کابل از55 افغانی به 100 تا 130 افغانی بهای تیل از 33 افغانی به 50 افغانی و بهای آرد درهر بوری حدود 500 افغانی افزایش یافته است.

روزنامه صبح کابل مطلب تحت عنوان “وزیردفاع امریکا : افغانستان را عجولانه ترک نمی کنیم .” نوشته است.

آقای آستین ، وزیردفاع امریکا که روز پنجشنبه 30دلو درروز پایانی نشست وزیران دفاع کشور های عضو سازمان پیمان اتلاتیک شمالی ( ناتو ) صحبت می کرد ازادامه همکاری کشورهای عضو این سازمان برای پشتیبانی از افغانستان تشکر کرد و اطمینان دادکه امریکا همچنان متعهد است که جنگ دراین کشور پایان یابد.

 او افزودکه امریکا درحال بررسی شرایط کامل توافق نامۀ قطراست تا مشخص شود که آیا دو طرف به شرایط یاد شده دراین توافق نامه پابند بوده اند و یا خیر؟وزیردفاع امریکا همچنان خاطر نشان کرد که درتمام مراحل کار، امریکا با متحدان خود مشوره خواهد کرد.

روزنامۀ اطلاعات روز زیرعنوان مرکز زمین لرزه شب گذشته ولسوالی برکی برک لوگر بوده است .”نگاشته است .

وزارت دولت درامور رسیدگی به حوادث کشور اعلام کرده است که مرکز زمین لرزۀ شب گذشته درولسوالی برکی برک ولایت لوگر بوده است.

این وزارت به گزارش سازمان زمین شناسی ایالات متحده (USGS)استناد کرده است .

 این زمین لرزه حوالی ساعت 10:50 دقیقه شب گذشته پنجشنبه 30 دلو رخ داد که بخش هایی از کشور از جمله کابل را تکان داد.

 به نقل از اعلامیه ، قدرت این زمین لرزه 7/3 درجه ریشتر بوده و درعمق 10 کیلومتری ولسوالی برکی برک رخ داده است.

روزنامه آرمان ملی درصفحه اول زیرعنوان رانندگان : پولیس اخازی می کند .” نوشته است . وزارت داخله : رسیدگی می کنیم .

وزیرامورداخلۀ کشور دردیدار با مسوولان موترهای باربری و اتحادیه های ترانسپورتی اطمینان داده است که به مشکلات موجود درشاهراه ها رسیدگی خواهد شد.

 این روزنامه مطلب دیگر تحت عنوان ” انتقال زباله ها درنواحی شهر کابل ، یکسان نیست .” نگاشته است.

روزانه هزاران تن زباله درنواحی مختلف شهر کابل ، تولد و انبار می شود ، اما این زباله ها به گونۀ یکسان از سوی شهرداری کابل گرد آوری و انتقال داده نمی شود.

 یافته های حقیقت سنج پیک نشان می دهد که دربرخی از نواحی فقیر نشین شهر کابل ، از چندین هفته و ماه به این سو زباله ها انبار شده و انتقال نیافته است و دربرخی دیگر از نواحی دارانشین همه روزه ویا دوسه روز درمیان ، زباله ها گردآوری و انتقال داده می شود. ختم/ شوخک …ک..م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا