اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

نگاهی به نشرات شماری ازروزنامه های غیرحکومتی درکابل

 کابل/1قوس/ باختر

شمارمحدودی ازروزنامه های غیرحکومتی درکابل درنشرات خود به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته است و نیز اخباروگزارشهایی را دربارۀ رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده است.

گزارشگرآژانس باختر ازنشرات این روزنامه ها گزارشی را آماده کرده است.

روزنامۀ اطلاعات روز زیرعنوان وزارت خارجۀ امریکا نام سه عضوارشد داعش را شامل فهرست تروریستان بین المللی ساخت نوشته کرده است .

وزارت امورخارجۀ امریکا رهبرو دو عضور  گروه تروریستی داعش شاخه خراسان را درفهرست تروریستان بین المللی خود قرارداده واعلام کرد که ایالات متحده امریکا ازتمام ابزارهای دست داشته خود برای هدف قراردادن تروریستان که دست به کشتار غیرنظامیان می زنند ، استفاده خواهد کرد.

نید پرایس ؛ سخنگوی این وزارت روزگذشته دوشنبه اول قوس دریک نشست خبری گفت که ثناالله غفاری مشهوربه شهاب الماجر که رهبری داعش شاخه خراسان را برعهده دارد ، سلطان عزیزاعظم ، سخنگوی این گروه و مولوی رجب ازاعضای رهبری این گروه سه نفراند که شامل فهرست تروریستان بین المللی شده اند.

او گفت که این اقدام کمک خواهد کرد که تا اطمینان حاصل شود که افغانستان باردیگرسکویی برای تروریزم بین المللی نمی شود.

روزنامۀ هشت صبح تحت عنوان ثبت نزدیک به سه هزارواقعه سرخکان درغوربا ۲۴ تن جان باخته اند نگاشته است.

مسوولان صحی سرپرست طالبان برای ولایت غورمی گوید که واقعه سرخکان درشماری از ولسوالی های این ولایت به شکل گسترده شیوع یافته است .

عبدالستار موفق ؛ رییس صحت عامه طالبان برای ولایت غورمی درصحبت با روزنامه هشب صبح ازثبت دوهزارو ششصد بیست و دو واقعه سرخکان خبرمی دهد و می گوید این ارقام درحالی است که چندی قبل سازمان جهانی بهداشت ازشیوع سرخکان درافغانستان ابرازنگرانی کرده بود . انی سازمان هشدارداده بود که اگراقدامات جدی صورت نگیرد ، شمارقربانیان این بیماری درافغانستان افزایش می یابد. شوخک

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا