اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

نگاهی به نشرات شماری ازروزنامه های غیردولتی درکابل

کابل/17قوس/باختر

شمارمحدودی ازروزنامه های غیردولتی درکابل درنشرات خود روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی پرداخته است .

گزارشگرآژانس باختر ، ازنشرات این روزنامه ها گزارشی را آماده کرده است.

روزنامه اطلاعات روز تحت عنوان طالبان یک معدن سنگ قیمتی مرمردرشهرشرن مرکز پکتیکا کشف کردند نوشته کرده است .

دفترمطبوعاتی والی طالبان برای پکتیکا تائید کرده که یک معدن سنگ مرمر درشهرمرکز این ولایت کشف شده است .

دفترمطبوعاتی والی طالبان برای پکتیکا روز گذشته با نشرخبرنامه ای گفته که این معدن سنگ مرمر ازسوی یک تیم مسلکی ریاست معدن و پترولیم این گرو در روستای سپین سک شهرشرن پیدا شده است .

درخبرنامۀ تاکید شده است که تیم مسلکی این معدن سنگ مرمر را درنخستین سروی خود ازاین منتطقه یافت است.

روزنامه ۸صبح زیرعنوان پاکستان برای دانش جویان و استادان دانشگاه درافغانستان یک صدو ده ۱۱۰ بورسه تحصیلی می دهد.

سفارت پاکستان درکابل اعلام کرده است که کشورش برای حمایت از سیستم آموزش درافغانستان به دانش جویان و استادان دانشگاه یکصد و ده بورسیه از سوی دانشگاه مدیریت تکنالوژی درلاهور به عبدالباقی حقانی سرپرست تحصیلات عالی حکومت سرپرست طالبان  اعطا شده است . شوخک

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا