اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

نگاهی به نشرات شماری ازروزنامه های غیرحکومتی درپایتخت

کابل،7ثور،باختر
شمار محدودی ازروزنامه های غیرحکومتی درپایتخت که نشرات دارند درنشرات خود به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشورپرداخته اند و نیز اخباروگزارش هایی رادرباره رویدادهای جاری منطقه وجهان نشرکرده اند.
گزارشگرآژانس باختر ، با مرور این روزنامه ها گزارشی را آماده کرده است.
روزنامۀ اطلاعات روززیرعنوان “کابینۀ حکومت سرپرست طالبان خواستار بررسی موانع فراراه آغاز کارعملی پروژۀ استخراج معدن مس عینک لوگر شده است .”
کمیسیون اقتصادی طالبان موظف شده است تا این موانع را بررسی کند.
استخراج معدن مس عینک لوگر ، سال ها قبل درزمان حکومت حامدکرزی بایک شرکت چینی امضا شده بود . استخراج این معدن اما تاکنون آغازنشده است.
روزنامۀ 8 صبح تحت عنوان “آماده باش نظامی درادامه تنش های مرزی طالبان و ایران”نوشته کرده است.
پس از تنش میان طالبان و نیروهای مرزی ایران درمرزاسلام قلعه هرات حالا ایران نیروهای ویژه اش را درمناطق مرزی با افغانستان مستقر کرده است.
این تنش روز سه شنبه 3 ثور درحالی آغاز شد که طالبان درحال جاده سازی درنزدیکی مرز اسلام قلعه بودند.
این جاده سازی ، با مخالفت نیروهای مرزی ایران مواجه شد.
ختم/ شوخک …ک….م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا