اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

نگاهی به نشرات شماری ازروزنامۀ های غیرحکومتی درپایتخت

 کابل/8قوس /باختر

شمارمحدودی ازروزنامۀ های غیرحکومتی درپایتخت درنشرات خود روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته است .

 گزارشگرآژانس باختر ، ازنشرات این روزنامۀ ها گزارش را آماده کرده است.

روزنامۀ اطلاعات روززیرعنوان “معاون نخست وزیرطالبان :معاشات کارمندان دولتی را عادلانه می کنیم “نوشته کرده است.

عبدالسلام حنفی ، معاون نخست وزیر طالبان می گوید که این گروه درتلاش است تا معاشات کارمندان دولتی را “عادلانه “ومنظم ” کند.

تلویزیون ملی به نقل از عبدالسلام حنفی گزارش کرده که معاشات کارمندان دولتی درحکومت پیشین ناعادلانه و براساس “لزوم دید ها ” بوده است .

حنفی گفته که براساس لزوم دیدها درحکومت پیشین ، معاشات این کارمندان یکسان نبوده است .

 او افزوده است : “درمعاشات کارمندان دولتی بی نظمی و بی عدالتی بزرگ وجود داشت ده نفر مثلاً ماستراند درجه تحصیلی شان برابر است همه دریک بست واحد کار می کنند ، معاش یک نفر500هزار و از نفردیگر پنج هزار و از نفر دیگر هم پانزده هزار است .

وقتی که دلیلش را بپرسم ، می گویند یک لزوم دید بود.”

معاون نخست وزیر طالبان اما گفته است که این گروه این لزوم دیدها را ازبین می برد ومعاشات تمامی کارمندان دولتی به شمول آموزگاران را عادلانه می کند.

او تاکید کرده است :”هرشخصی که دراین وطن تخصص دارد ، تحصیل کرده و زحمت کشیده است و دراداره دولتی کار می کند ، مستحق امتیازاست و برایش امتیاز باید داده شود، قطع نظر از لزوم دیدها ”

ازسویی هم ، عبدالسلام حنفی گفته است که مقام های ارشد حکومت پیشین معاشات ماه های اخیر کارمندان دولتی را در حکومت پیشین با خود برده اند.

 روزنامۀ 8 صبح تحت عنوان ” دیدار طالبان با نماینده اتحادیه اروپا، به جای اعمال فرار ، راه های همکاری تقویت شود ” نگاشته است .

 هیات طالبان دردوحه با نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان دیدار وگفت وگو کرده است .

 امیرخان متقی دراین دیدار گفته است که باید به تقویت روابط میان دوطرف توجه شود.

 ختم/ شوخک…ک….م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا