تبصره و مرور بر مطبوعات

نگاهی به نشرات شماری از روزنامه ها ی چاپی غیرحکومتی درپایتخت

کابل/باختر/27 میزان
شماری از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به دسترس قرارگرفته اند درشماری از شماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشورپرداخته اند و نیز اخباروگزراش های را درباره رویدادهای جاری منطقه و جهان نشرکرده اند .
گزارشگرآژانس باختر، با توجه به عنوان های درشت شماری از این روزنامه ها گزارش حاضر را آماده کرده است .
روزنامه افغانستان ما ، برگ نخست را با مطلب زیرعنوان انفجار درمسجدی درننگرهار ، دست کم 62 نمازگزارکشته شدند . آغازکرده است و درپیوند به عنوان فوق درصفحه دوم نوشته کرده است : مسوولان دولتی درولایت ننگرهارمی گویند که درنتیجه یک انفجاردرمسجد در ولسوالی هسکه مینه دست کم 62 تن کشته و 36 تن دیگرزخمی شده اند .
روزنامه موضوع را دنبا ل کرده است و درهمین صفحه سرمقاله شماره امروزی زیرعنوان درس های حادثه ننگرهارنوشته کرده است .
به نوشته روزنامه افغانستان ما دیروزیک باردیگربخشی از کشورما رنگ خون وماتم خاکستربه خود گرفت ورنج ما ازیک مسجد فواره کرد. تروریزم و حشی و خون آشام درمسجدی درننگرهارده ها نفررا به شهادت رساند و ده ها تن دیگررا مجروح کرد . تاکنون به اساس گزارش های غیررسمی بیش از 60 تن ازمردم بی دفاع و مظلوم کشته شدند و بیشتراز آن نیززخم برداشته اند .
این روزنامه درادامه آورده است : این بخشی اززندگی دراین سرزمین است زندگی همراه با زخم و رنج دایمی که به نظرمی رسد پایان ناپذیراست . فاجعه آن قدرعمیق وتراژیک بوده است که حتی گروه های تروریستی هنوز نتوانسته اند آن را به عهده بگیرند .
روزنامه موضوع را دنبا ل کرده است . روزنامه افغانستان ما درصفحه سوم مطلب را زیرعنوان نگرانی مشترک ناتو و مردم افغانستان ازناحیه طالبان تروریزم نشرکرده است .
روزنامه افغانستان ما همچنان درصفحه سوم به نقش ناظران ملی و بین المللی برشفافیت انتخابات توجه کرده است و درصفحه سوم مطلب را نشرکرده است .
روزنامه افغانستان ما درصفحه اول ازقول سازمان ملل عنوان کرده است درسال جاری  بیش از 2500 غیرنظامی درجنگ افغانستان کشته شده اند .
به نوشته این روزنامه : دفترنمایندگی سازمان ملل درافغانستان  یوناما اعلام کرده است که تلفات غیرنظامیان درربع سوم سال جاری میلادی جولای تاسپتامبر درکشوربه مقایسه با مدت زمان مشابه درسال گذشته 42 درصد افزایش یافته است . سازمان ملل ازطرف های درگیرجنگ افغانستان خواسته که درجهت حفاظت ازغیرنظامیان اقدامات فوری کنند .
روزنامه موضوع را دنبال کرده است و درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است .
اما روزنامه آرمان ملی : درصفحه اول ازقول سازمان خوراک وزراعت آورده است : 44 درصد جمیعت افغانستان مصوونیت غذایی ندارند .
این روزنامه همچنان درصفحه اول عنوان کرده است که اتحادیه اروپا برای زمینه سازی مذاکرات بین الافغانی تلاش می کند .
به نوشته این روزنامه : هشتمین دور گفت و گوی امنیتی هرات با حضوریکصد تن از چهره های سیاسی مقام های دولتی شخصت های فرهنگی به شمول نمایندگان 20 کشور و پنج سازمان بین المللی روزجمعه 26 میزان درشهرهرات آغازشد .تلاش ایجاد اجماع سیاسی درراستای حل جنگ وتامین صلح ازموضوعات محوری این نشست خوانده شده است .
روزنامه موضوع را دنبا ل کرده است ودرهمین صفحه خبرداده است : درمراسم نخستین سال رو ز شهادت جنرال عبدالرزاق آکادمی پولیس به نام اکادمی جنرال عبدالرازق نام گذاری شد.
به همین ترتیب روزنامه آرمان ملی سرمقاله شماره امروزی را زیرعنوا ن عبدالرزاق را تاریخ افغانستان فراموش نمی کند . نوشته کرده است .
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگردنبا ل مطالب بیشترشده است .
به همینگونه وروزنامه های هشت صبح و ماندگاردرشماره های امروزی یا به نشرمطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال مطالب بیشترشده اند . نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا