سیاست

هئیت پارلمانی به کشور باز گشت

هئیت مشرانو جرگۀ شورای ملی به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه  وهئیت ولسی جرگه به ریاست  عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه  پس ازشرکت در کنفرانس دوم بن منعقدۀ المان به کشور باز گشتند.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر، هئیت مشرانو جرگه که متشکل از سناتور صدیقه بلخی ، رفیع الله حیدری واحسان الله بیات بودند ؛ حین مواصلت به کابل ،کنفرانس  بن را که در حمایت وسیع جامعۀ بین المللی  تدویر یافت ؛ نتایج آنرا در راستای تامین امنیت افغانستان ، مبارزه با فساد اداری وپیاده نمودن دموکراسی سودمند خواندند.

  هکذا محمدعلم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروز با  چند تن از مربوطین مسجدشریف شاه نقشبند ناحیه 15شهرکابل ملاقات نمود.

دراین ملاقات  ،آنان عریضه ی را تقدیم نموند ومدعی اند  که مافیای زمین به کمک مسوولین ناحیه وحوزه امنیتی مربوط کاراعمارتشنابها، ذخیره آب ، اتاقهای مدرسه و لیلیه  مسجد را در آن ساحه متوقف نموده  وقصد غصب آنرا دارند.

نایب اول مشرانوجرگه متعهد گردید که این موضوع را در جلسۀ هیات اداری با مسولین شار والی کابل ، رئیس ناحیۀ مربوطه ورئیس عمومی مساجدمورد بر رسی قرار خواهد داد.دراین ملاقات سناتورانجنیراحمدجاوید رؤف نیزحاضربود.

    همین گونه حاجی رفیع الله گل افغان نایب دوم مشرانوجرگه، بارئیس ای .ای .اف .سی گروپ(کوپراتیف های  مالی وسرمایه گذاری اسلامی) ملاقات نمود.

 دراین ملاقات نایب دوم ازخدمات نهادمتذکره درراستای قرضه دهی اسلامی به هموطنان بالاخص زارعین  کشور ابرازقدردانی نمود ونیزسپاسنامه کمیسیون امورزنان را درحالیکه تعدادی ازسناتوران نیزحضورداشتندازسوی سناتورخیرالنساءغمی به وی تفویض گردید.

   در گزارش آمده است که این نهاد در17ولایت افغانستان ازطریق 40کوپراتیف در بخش قرضه دهی اسلامی به خصوص برای زنان پیشه ور فعالیت داردکه هدف آن توسعه رشداقتصادمردم درسطح روستاها بوده و توانسته 50ملیون دالررا برای 25هزارنفر به طورقرضه اعطاءوبرای یکصد وشش هزاربیکار ، مصروفیت شغلی  را مهیا  سازد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا