سیاستاخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

هراس افگنی دشمن مشترک همه ما است که باید با دیدهماهنگ با آن مقابله شود

تبصره کابل ۱۹ قوس باختر
نیروهای امنیتی امارت اسلامی متعهد به تامین امنیت درکشور اند، مخربین امنیت و آسایش مردم نمی توانند ازدید این نیروها پنهان بمانند.
مبصرآژانس باختر مینگارد؛ موظفین ریاست عمومی استخبارات امارت اسلامی در برابرعوامل ناامنی و آنانی که به عنوان مخربین امنیت مردم عمل می کنند، قاطع و صریح اند و این شرارت پیشه شدگان نمی توانند از دید تیز و فعال این نیروها پنهان بمانند.
نیروهای وابسته به اداره استخبارات امارت اسلامی در هفته گذشت در دو اقدام سریع، عامل حمله بر سفارت پاکستان درکابل و یک گروپ پنج نفری دیگر را که در تروریک عالم دین در کابل نقش داشتند، بازداشت کردند.
این در حالی است که چندی قبل نیروهای امنیتی با انجام عملیاتی در ساحه قلعچه ناحیه هشتم شهر کابل، یک هسته تروریستی را نابود کردند و شماری از هراس افگنان را که در یک خانه مخفی شده بودند، از پا در آوردند.
سخنگوی امارت اسلامی واضح ساخت کسانی که در این عملیات کشته شدند در انفجارها و حملات اخیر در مسجد وزیراکبرخان، آموزشگاه کاج در منطقه دشت برچی کابل و برخی جنایات دیگر علیه غیرنظامیان دست داشتند که از طرف نیروهای اطلاعاتی ردیابی و تحت تعقیب قرار داشتند.
درماه عقرب هم پنج هراس افگن در یک عملیات ویژه در ساحه پنجصد فامیلی کابل کشته شدند، این در حالی است که قبل از نیروهای امنیتی در بخش های دیگر از کابل و همچنان شهرهای دیگر، آنانی را ردیابی و سرکوب کردند که قصد تخریب اوضاع و ناامنی را داشتند.
اقدامات صریح نیروهای کشفی و امنیتی در برابر مخربین امنیت، این مسئله را وضاحت می بخشد که این نیروها در عملکرد شان در برابردشمان کشور صریح و قاطع اند و اخلال کنندگان امنیت به هیچ نام و عنوان تحمل نمی شوند.
فعالیت گروه های هراس افگن در افغانستان را نمی توان تصادفی خواند، بل این گونه اعمال بیشتر پیوند با حلقاتی دارند که در بیرون از کشورفعال اند و می خواهند افغانستان همچنان دستخوش تحولات ضد امنیت باشد تا تهدیدی در برابر دیگران معرفی شود.
مردم افغانستان درزیاد تر از چهل سال گذشته ، همیشه قربانی توطیه ها و برنامه مغرضانه بیگانگان بوده است و به مرکز بازی های سیاسی دیگران مبدل شده بود، مگر حالا زمان سپری شده است، در سایه امارت اسلامی مردم فرصت زندگی در فضای امن را دریافته اند. فرصتی که برای دشمنان افغانستان قابل تحمل نیست، دشمنان افغانستان با کارگیری از گروه های تروریستی تلاش کرده اند که امنیت در افغانستان را مختل شده بیان دارند.
آنانی که در روزهای اخیر و ماه های اخیر دست به جنایت و اعمال ضد امنیت در کشور زده اند، بیشتر گماشتگان خارجی حتی شهروندان خارجی بوده اند؛ مگر جسارت و اقدام صریح نیروهای امنیتی ثابت ساخت که فرصت عمل از جنایتکاران و هراس افگنان گرفته شده است.
از طرف دیگر وقایع اخیرتروریستی در کشور این مسئله را وضاحت بخشیده است که افغانستان قربانی سازمان های تروریستی و هراس افگنی است در حالی که متهم ساختن افغانستان به ناامن کردن کشورهای دیگر، یک حق تلفی و بی عدالتی در برابر مردمان کشوری است که خود قربانی حمله تروریستی اند که از بیرون کشور دستور می گیرند و برای منافع بیرونی ها فعال اند.
چنین یک وضعیت، هراس افگنی را به عنوان یک دشمن مشترک برای ما معرفی می کند که باید با دید هماهنگ با آن مقابله شود. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا