اخبارجامعه

هزاران خانواده بیجا شده ازکابل به ولایت های شان انتقال شده اند

کابل/ 18 عقرب/ باختر

درحالی که روند انتقال بیجا شدگان به محل های شان درسرتاسرافغانستان ادامه دارد، مسوولان می گویند که تاکنون موفق شده اند دست کم پنج هزارخانواده را ازکابل به ولایت های شان بازگردانند.

درپی شدت گرفتن جنگ در روز های پسین حکومت پیشین وگسترش خشک سالی وبیکاری، هزاران خانواده ازنقاط مختلف افغانستان به کابل سرازیرشدند و بیشتر درپارک ها و درفضای بازجا به جا شدند.

دربازگشت، امارت اسلامی افغانستان به کمک نهاد های کمک رسان جهانی ازجمله کمشنری سازمان ملل درامورپناهجویان، برای هرخانواده درکنار پرداخت هزینه بازگشت به خانه، برای دست کم سه ماه پول مصارف زندگی را نیزمی پردازد.

مولوی عبدالمتین رییس امورمهاجرین وعودت کنندگان کابل به آژانس باخترگفت که روزانه تا پنج صد خانواده بیجا شده دوباره به خانه های شان درولایت ها بازمی گردند.

اوگفت که تاکنون توانسته اند نزدیک به پنج هزارخانواده را به خانه های شان بازگردانند.

این روند همچنان ادامه دارد.

بیم آن می روند با فرارسیدن فصل سرما، خانواده های سرگردان در روی جاده های کابل دچاربحران بیشتر اقتصادی وصحی شوند.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا