اخبارجامعه

هزاران خانواده درسمنگان مواد غذایی دریافت کردند

ایبک، 8 جوزا، باختر
سازمان غذایی جهان و دفتر (HIA) روند توزیع موادغذایی را برای3599 خانوادۀ نیازمند درولسوالی خرم وسارباغ سمنگان امروزآغازکرد.
ثمرالدین شاهرخی مسوول مطبوعاتی ریاست احیا وانکشاف دهات سمنگان به آژانس باخترگفت که این خانواده ها که از قبل سروی شده بودند در حضور داشت نمایندگان نهاد های خیریه برای3599 خانوادۀ نیازمند درولسوالی خرم وسارباغ سمنگان آرد، دال، روغن و نمک طعام توزیع کرد.
مول الدین باشندۀ قریه ده کلان ولسوالی خرم سارباغ که از این مواد مستفید شده است از موسسات کمک کننده تشکرکرد.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا