اخبارجامعه

هزاران خانوادۀ نیازمند درنورستان کمک دریافت کردند

پارون، 4 جوزا، باختر
هزاران خانوادۀ نیازمند درنورستان تحت پوشش کمک های بشردوستانۀ سازمان غذایی جهان قرارگرفتند.
این خانواده ها که درولسوالی های دوآب، نورگرام ومندول زندگی می کنند، دراثربحران اقتصادی درکشور، دچارمشکل شده اند وبه دستگیری نیازمند اند.
مولوی احسان الله احمد رئیس احیا وانکشاف دهات نورستان، مامور توزیع این کمک ها ، به آژانس باخترگفت که دراین دورپنج هزاروهفت صد خانواده هرکدام برای یک تا سه ماه شان آرد، روغن، دال، مواد مغذی کودکان دریافت کردند.
اوگفت: روند کمک به خانواده های نیازمند در نورستان ادامه دارد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا