اخبارامنیت

هشت طالب مسلح درننگرهارکشته شدند

جلال آباد /۵ حمل/ باختر

هشت طالب مسلح دریک رشته حمله های هوایی درننگرهارکشته شدند.

این طالبان نیمه شب گذشته درمخفیگاه های شان درولسوالی های خوگیانی وپچیرآگام آماج قرارگرفتند.

یک منبع امنیتی  ننگرهاربه آژانس باخترگفت که دراین حمله های قوای هوایی، هشت عضو گروه طالبان کشته شدند.

حمله برطالبان درننگرهاردر ماه های پسین افزایش یافته است.

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.

طبق یک خبردیگر، نظامیان با کشف وخنثی کردن شانزده ماین کنارجاده، از وقوع یک رشته انفجارها درننگرهارجلوگیری کردند.

درپیوند به این ماین گذاری ها کسی بازداشت نشده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا