اخبارفرهنگ

هشدار اطلاعات وفرهنگ قندهاربه غاصبان زمین های ساحات باستانی

قندهار/3 ثور/باختر
ریاست اطلاعات وفرهنگ قندهار به غاصبان زمین های ساحات باستانی و بنا های تاریخی هشدار داد.
قندهار درگذر زمان گواه تمدن های بزرگی بوده است؛ آثاربه دست آمده ازاین شهر، گوای این مدعاست.
به اساس گزارش ها، بخش هایی از ساحات شهر کهنه ، قصر نارنج، قلعۀ شیر سرخ وشماری دیگر از بنا های تاریخی درقندهار، ازسوی افراد و اشخاص غصب شده اند. این افراد بالای زمین های این بنا های تاریخی وساحات باستانی، خانه ساخته اند.
عبدالشکورځپاند آمر فرهنگ و هنرریاست اطلاعات وفرهنگ قندهار در گفت و گو با آژانس باختر، به غاصبان زمین های بنا های تاریخی و ساحات باستانی هشدار داد چنانچه این جایدادها را رها نکنند، بابرخورد قانونی مواجه می شوند.
ریاست اطلاعات وفرهنگ قندهار ، برای جلوگیری از غصب زمین های بنا های تاریخی و ساحات باستانی، روند کشف و ثبت این بنا ها را آغازکرده است. ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا