سیاست

هشدار پاکستان به طالبان : یا مطابق به میل ما رفتارکنید یا اخراج میشوید

کابل باختر/ 16/ عقرب
درحالیکه پاکستان ادعا دارد که طالبان یک جریان مستقل و خارج از کنترول آن کشور اند مگر فراخواندن هیئت مذاکره کننده این گروه از قطر به اسلام آباد عکس این مساله را بازگو میکند.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد : اخیراً اخباری مبنی برمذاکره پنهانی میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان دردوحه قطر به نشررسید با آنکه منابع وابسته به دولت افغانستان و طالبان دراین خصوص به گونه رسمی تبصره یی نکردند مگر به گونه غیر رسمی برگزاری چنین یک نشست تائید شد.
به تعقیب این برگزاری این نشست ، هیئت مذاکره کننده طالبان به اسلام آباد فراخوانده شدند وسرتاج عزیز مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان گفت که این هیئت دررابطه به گفتگوهای شان با نمایندگان دولت افغانستان معلومات اندک خواهند داد.
مگر از گفته های افراد بلند پایه طالبان برمیاید که سفر هیئت طالبان به پاکستان آن چنان که سرتاج عزیز میگوید تنها به ارائه معلومات اندک خلاصه نمیشود بل مقامات پاکستانی انتظارات بیشتر از طالبان دارند و نمی خواهند تا از روندمذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان در حاشیه قرار گیرند.
دوتن از چهره های سرشناس طالبان به یک رسانه غربی گفته اند که مقامات پاکستانی به آنها هشدار داده است که نباید اسلام آباد درمذاکرات صلح افغانستان به حاشیه رانده شود.
آنها تاکید دارندتا روند مذاکرات صلح افغانستان از فلتر آنها عبور نموده و آنها به گونه کامل و دوامدار به آن نظارت داشته باشند درغیر آن رهبران طالبان با خانواده های شان ازپاکستان اخراج خواهند شد.
به باور آگاهان سیاسی افغان گفته های این دو عضو ارشد طالبان این مساله وضاحت می بخشد که درگام نخست این گروه خود را گزارش دهند به مقامات پاکستانی میداندوصلاحیت تصمیم گیری را ندارند.
ضمناً این گفته های پاکستانی ها که میگویند هرگاه آنها از روند گفتگوهای صلح افغانی به حاشیه رانده شوند آنها رهبران طالبان و خانواده های شانرا ازپاکستان اخراج می نماید . این مساله وضاحت میبخشد که رهبران طالبان متواری نبوده بل به گونه مصئون و از یک آدرس قابل دریافت درپاکستان زندگی میکنند درحالیکه پاکستانی بارها موجودیت  رهبران طالبان را در آن کشور کتمان کرده است .
مساله دیگر که آگاهان سیاسی افغان به آن اشاره میکند تهدید رهبران طالبان از سوی پاکستان است یا مطابق به میل ما رفتار کنید یا از پاکستان اخراج میشوید درحالیکه این موضوع دراینجا خلاصه نمیشود و تنها مساله اخراج مطرح نیست. بسیاری از رهبران طالبان اندکه خانواده های شان درپاکستان به شکل گروگان زندگی میکنند و بسا از رهبران طالبان از ترس فشار بالای خانواده های شان مجبورشده اند یا به پاکستان برگردند و یا هم ازپاکستان اطاعت کنند ملا برادر ملا رسول نورزایی ، ملا عبدالرزاق وزیر دفاع طالبان از جمله همین اشخاص اند که از دستور پاکستان تخطی کردند و سرنوشت مهم را دچار شدند.
همه اینها واضح میسازد که پاکستان به آسانی ازطالبان دست بردار نیست و تلاش دارد که این گروه برای سالهای متمادی یک افزار دردست آن کشور باشد بخصوص درزمان فعلی که پاکستان به دلایل واضح و مشخص راه انزوا بین المللی را در پیش گرفته میکوشد بیشتر بر طالبان حاکم باشد تا از راه خشونت این گروه تاثیر پذیری خود را بر قضایا ی افغانستان به رخ جهانیان بکشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا