سیاست

هفتاد وهشت جوان در راستای طرح اصلاح اداره در بست های مسلکی لوی څارنوالی جابجا شدند

کابل باختر 10 حوت
درنشست که امروز در اداره لوی څارنوالی برگزارشد معاون لویه څارنوالی درامور عسکری ، روسای مرکزی لویه څارنوالی وبرخی از کارکنان این اداره نیز اشتراک داشتند.
به اساس معلومات ریاست اطلاعات وارتباط عامه لوی څارنوالی به آژانس باختر، این افراد بر بنیاد طرح اصلاحات در لوی څارنوالی موظف گردیدند فراغت از پوهنځی های حقوق ، شرعیات ، دوره ستاژ وتجربه کاری ازشرایط توظیف برای این کارکنان دانسته می شود .
این کارکنان که مشمول دوازده دختر وزن می شد ، پیش از این در بست های اداری کار میکردند ، دربخش های څارنوالی نظامی ، څارنوالی امنیت ملی و څارنوالی ملکی جذب شدند.
څارنپوه نور حبیب جلال سرپرست لوی څارنوالی دراین نشست صحبت کرده گفت : ما امیدواریم نیروی جوان که در لوی څارنوالی جذب می شوند، در برابر وظیفه ، مردم و وطن شان متعهد باشند ، مبارزه با فساد اداری یکی از اولویت های لویه څارنوالی است ، ما باید درامر مبارزه با فساد اداری بیشتر از پیش تلاش کنیم .
جلال بر ارتقای ظرفیت کارکنان تاکید کرد واز کارکنان لوی څارنوالی خواست تا از تجربه همکاری شان در راستای بلند بردن سطح دانش شان استفاده کنند .
وی علاوه کرد : کسانیکه  به لوی څارنوالی  می آیند برای تامین عدالت اینجا مراجعه میکنند برماست که عدالت را برای مردم تامین  کنیم .
توظیف کارکنان جوان در بست های مسلکی لوی څارنوالی روندی در راستای اصلاحات دراین  اداره می باشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا