اخبارفرهنگ

هفته نامۀ اتحاد در بغلان پس ازیک وقفۀ کوتاه دوباره به نشرات آغازکرد

 پلخمری/ 19 میزان / باختر

  هفته نامۀ اتحاد ارگان نشراتی ریاست اطلاعات وفرهنگ بغلان که نسبت تحولات اخیر از نشر بازمانده بود، به اثر سعی و تلاش مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت به نشرات خود آغاز کرد.

 سیدعبدالله سادات مدیرمسوول هفته نامۀ اتحاد به خبرنگار آژانس باختر گفت:  هفته نامۀ اتحاد که درچهارصفحه به شکل رنگه اقبال چاپ یافته است .

مدیرمسوول هفته نامۀ اتحاد از تمامی نویسندگان، روزنامه نگاران و شاعران بغلان می خواهد که به خاطرغنامندی و بهبود محتوای جریدۀ اتحاد و ایجاد تنوع در مطالب جریده، داشته های علمی و ادبی خویش را به خاطرچاپ در نسخه های بعدی آن، با ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان شریک سازند.

وی ازکمبود بودجۀ مالی فرا راه پخش ونشر جریدۀ اتحاد به حیث یک مشکل اساسی یادکرد ونقش مولوی مصطفی هاشمی رییس اطلاعات وفرهنگ رادرامرچاپ ونشر اولین شمارۀ هفته نامۀ اتحاد پس از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان ستود.

 مولوی مصطفی هاشمی رییس اطلاعات وفرهنگ بغلان نقش مطبوعات وجایگاه مطبوعات رادرجامعه درامراطلاع رسانی ونهادینه کردن فرهنگ مطالعه بادرنظرداشت انتقال آن به دورترین ساحات مهم واساسی خواند واطمینان داد که حمایت ازآزادی بیان ورسانه ها جزو اهداف اساسی وبرنامه های کاری این اداره است.

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا