صحت

همزمان باسرد شدن هوا گسترش ویروس کرونا در بدخشان افزایش یافته است

فیض آباد/ 18 جدی/ باختر
با مسدود شدن خدمات واقعه یابی و بستر سازی مریضان مصاب به ویروس کرونا در بدخشان مسوولان صحی برای شهر وندان آن ولایت خدمات سراپا و قرنطینه خانگی توصیه می کنند.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختراز شهر فیض آباد، داکتر شاهد الله دانشی مسوول کتلوی و امراض ساری ریاست صحت عامۀ، بدخشان می گوید که باسرد شدن هوا در آن ولایت گسترش ویروس کوید۱۹ افزایش یافته است و از اینکه تمام سیستم های خدماتی واقعه یابی، تابستر سازی ویروس کرونا درآن ولایت نسبت نبود بودجه متوقف شده است مریضان مصاب به این ویروس به معاینه خانه های شخصی مراجعه می کنند و خدمات سراپا انجام می دهند.
دانشی افزود که تنها در بخش لابراتوار(PCR) شفاخانه ولایتی بدخشان مریضان انگشت شماری مراجعه می کنند و از نزد شان نمونه اخذ می شود اما به دلیل نبود خدمات، ارقام مبتلا به این مرض مشخص نیست و ثبت دفتر هم نمی شود.
مسوول کتلوی امراض ساری صحت عامۀ بدخشان افزود که ۹۵ هزار نفر در سراسر بدخشان واکسین کرونا را در یافت کرده اند و به تاریخ ۳۰/۱۰/۲۰۲۱ عرضۀ خدمات کوید ۱۹ در بدخشان ختم شد که نزدیک به ۲۰۳ کارکن صحی که در بخش کرونا در آن ولایت کارمی کردند، بیکار شدند.
او از شهروندان می خواهد که نظر به ضرورت، اشخاص مشکوک به این ویروس خدمات سرا پا انجام دهند و قرنطینه خانگی را نیز جدا مرعات کنند تا از گسترش بیشتر آن در فصل سر ما جلو گیری به عمل آید.
یکتن از داکتران معالج می گوید که روزانه در معاینه خانه شخصی اش در ولسوالی جرم نزدیک به ده مریض را که علایم ویروس کرونا در آنان موجود بوده است ذریعه سیرون، آکسیجن و داوی لازم تداوی می کند و به آنان قرنطینه خانگی را نیز توصیه می کند.
اکنون شماری از رسانه ها گزارش داده اند که موج سوم این ویروس در افریقا تحت نام اومیکرون و در فرانسه تحت نام (IHU)با قدرت بیشتر در حال گسترش است و اگر در کشور فقیر چون افغانستان مسوولان و شهر وندان نسبت به آن بی توجهی کنند عواقب خطر ناکی در پی خواهند داشت.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا