جامعه

هند، بیست و چهار میلیارد دالر به فقیران کمک می کند

دهلی جدید/دیلی تایمز/باختر/5سنبله
ولسی جرگه پارلمان هندوستان یک برنامه بیست و چهار میلیارد دالری کمک مواد غذایی به فقیران را تصویب کرده است.
این برنامه پس از بحث های تقریباً نه ساعته از سوی اعضای مجلس هند تصویب شده است.
طرح این برنامه از سوی حزب حاکم کانگرس وعده داده شده بود و انتظار می رود تطبیق آن، این حزب را در انتخابات عمومی سال آینده کمک کند.
از طریق این برنامه، برای تقریباً هشت صد میلیون تن از فقرای هند، هر ماه پنج کیلوگرام غله با سبسایدی دولت توضیح خواهد شد.
هندوستان با بیش از یکهزار و دوصد و چهل میلیون جمعیت، پس از چین، دومین کشور فقیر جهان به حساب می آید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا