جامعه

هندوستان درمورد تجهیزات انستیتوت ملی معلولین باوزارت کار و امور اجتماعی همکاری میکند

کابل 20 جید باختر

خانم آمنه افضلی وزیر، شهدا و معلوین و امور اجتماعی امروز با سفیرهندوستان مقیم کابل در رابطه  به همکاری های آنکشور با آن وزارت ملاقات نمود.

به اساس معلومات ریاست نشرات وزارت شهدا ، معلوین و امور اجتماعی به آژانس  اطلاعاتی باختر،درین ملاقات آمنه افضلی ضمن قدردانی  از همکاری های کشور هندوستان باآن وزارت، خواهان کمکهای آنکشور در رابطه به تریبه وآموزش کادرهای مسلکی و فراهم نمودن تجهیزات و امکانات برای انستیتوت ملی معلولین، گردید.

در مقابل سفیرهند در رابطه به فراهم سازی امکانات به آن انستیتوت وعده همکاری آنکشور را ا براز نمود.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا