سیاستاخبارTOP

هند در تعامل وهمکاری با افغانستان / یک هیئت هندی به کابل آمد

کابل، 12 جوزا، باختر
یک هیئت هندی به کابل آمده است تا زمینه کمک های بشر دوستانه آن کشور با مردم افغانستان را بررسی کند.
وزارت خارجه هند اعلام داشته است که یک هیئت آن کشور به کابل رفته است تا چگونگی کمک های بشری هند به افغانستان را بررسی کند.
بعد از اسقرار دو باره امارت اسلامی درافغانستان٬ این اولین هیئت هندی است که به کابل می آید.
از دید آگاهان سیاسی٬ هند با اعزام هیئت به کابل٬ به فراخوان امارت اسلامی مبنی بر تعامل با امارت اسلامی پاسخ مثبت داده است.
قبل از این امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی از هند خواسته بود که وارد تعامل با افغانستان شود٬ او به یک رسانه هند از بهبود روابط میان کابل و دهلی سخن گفته بود و یاد آور شده بود که هند با گشایش دوباره نمایندگی های سیاسی خود در افغانستان می تواند٬ نقش فعالی در بازسازی و عمران افغانستان داشته باشد.
متقی همچنان از هند خواسته است که پروژه های ناتمام اقتصادی خود در افغانستان را به اتمام برساند.
قبل از امیر متقی٬ انس حقانی عضوی ارشد امارت اسلامی تقاضای مشابه از هند کرده بود.
از دید مردم افغانستان هند٬ کشور با نفوذی و با اقتصاد مناسب درمنطقه و جهان است٬ این کشور در طول تاریخ روابط فعال سیاسی و فرهنگی با افغانستان داشته است٬ پروژه های اقتصادی زیادی در افغانستان وجود دارد که از سوی هند ساخته شده است و در مدت زمان بعد از استقرار امارت اسلامی در بخش های های متعدد منجمله ارسال گندم و ادویه به افغانستان پیشقدم بوده است.
هند در اولین روز های استقرار امارت اسلامی به دلایل امنیتی سفارت و چهار قنسلگری خود را در افغانستان تعطیل کرد٬ مگر حالا دیده می شود که این کشور تمایلی برای گشایش دو باره نمایندگی های سیاسی خود در کابل دارد.
دلیل هم واضح است٬ امارت اسلامی افغانستان در تعهد خود در تعامل سازنده و بیطرفانه با کشور های خارجی پابند است٬ و نخواسته و نمی خواهد که درگیر رقابت های شود که به افغانستان ارتباط ندارد .
از طرف دیگر امارت اسلامی تعهد واضح برای حفظ امنیت نمایندگی های سیاسی کشور ها در افغانستان دارد و در این خصوص با مسئولیت عمل کرده است و توانسته است اعتماد بسا از کشور ها را با خود داشته باشد٬ امروز شماری زیادی از نمایندگی های سیاسی کشور های خارجی در افغانستان با مصونیت کامل کار شان را ادامه می دهند٬ بدون شک هند که با افغانستان روابط سیاسی طولانی دارد و هر دو کشور مشترکاتی زیادی دارند٬ نمی خواهد بیشتر از این از تحولات افغانستان به دور باشد.
آگاهان سیاسی افغانستان بهبود روابط میان کابل و دهلی را به نفع هر دو کشور می دانند٬ بخصوص این که هند با حضور دو باره در افغانستان می تواند پروژه های ناتمام خود را دنبال کند .
این در حالی است که هزاران شهروند افغانستان در هند بنام پناهنده و دانش آموز حضور دارند٬ و تا چند ماه قبل این کشور بهترین مرجع برای تداوی بیماران افغانان بود٬ بهبود روابط بدون شک بر وضعیت زندگی افغانان مقیم هند اثرمثبت خواهد داشت.
این آگاهان همچنان میگویند که ایده تعامل با جهان خارج که از سوی دستگاه دیپلماسی کشور روی دست گرفته شده است با تحمل دنبال می شود که توانسته اعتماد شماری زیادی از کشور ها را با خود داشته باشد و دیر نخواهد که بسا ازسفارت ها ونمایندگی های سیاسی کشور های بیرونی که فعالیت شان را در افغانستان تعطیل کرده اند٬ اقدام به بازگشایی آن کنند. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا