امنیت

هژده طالب مسلح درزابل کشته شدند

قلات / ۲۶ دلو/ باختر
هژده طالب مسلح به شمول دو قومندان این گروه، درتازه ترین حمله های قوای هوایی درزابل کشته شدند.
این طالبان درجریان شب گذشته در ولسوالی ارغنداب آماج قرارگرفتند.
قول اردوی اتل درجنوب کشورباپخش خبرنامه یی می گوید که دراین حمله های هوایی هژده طالب مسلح به شمول دوقومندان این گروه کشته شدند.
این قول اردو می گوید که طالبان هنگامی که خود شان را برای حمله برپاسگاه های نظامیان آماده می کردند آماج قرارگرفتند.
طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.
طبق یک خبردیگر، نظامیان با کشف وخنثی کردن شانزده ماین، ازوقوع یک رشته انفجارها درزابل جلوگیری کردند.
نظامیان می گویند که روستا نشینان درکشف این ماین ها با آنان همکاری کردند.
درپیوند به این ماین گذاری ها کسی بازداشت نشده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا