آموزش

ورکشاپ در وزارت تحصیلات برگزارشد

ورکشاپ تعقیبی ومشورتی جریان ارزیابی خودی امروز در وزارت تحصیلات عالی برگزار گردید.
در این ورکشاپ پیشرفت ها در جریان ارزیابی خوب به خاطر بهبود کیفیت در موسسات تحصلات عالی بررسی میگردد و نیز روی این  موضوع با در نظرداشت معیار های پذیرفته شده جهانی طی دوروز کار صورت میگیرد.
به اساس معلومات دفتر نشرات وزارت تحصیلات عالی به آژانس اطلاعاتی باختر، در مراسم افتتاح ورکشاپ پوهنوال محمد عثمان بابری معین وزارت تحصیلات عالی  روی تحولات و انکشافات اخیر در امور تحصیلات عالی صحبت نموده گفت، وزارت تحصیلات عالی دوسال قبل به این موضوع توجه کرد که مطمینآ نتایج مطلوب را نیز در پی داشت.
پوهنوال بابری هدف ورکشاپ متذکره را دسترسی به تحصیلات عالی و بهبود کیفیت عالی عنوان کرده بیان داشت که تلاش مابراین است تا با بلند بردن سطح کیفیت در تحصیلات عالی در میان کشورهای منطقه و جهان معیارهای لازم را  حاصل  ورعایت کنیم.
در این ورکشاپ همچنان پوهاند محمد حسن رشیق رئیس انسجام امور اکادمیک  در رابطه به معرفی مختصر پروسه ارزیابی خودی صحبت کرد.
درورکشاپ متذکره یکصدو پنجاه تن از هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی روسا و معاونان موسسات تحصیلات عالی مرکز وولایات، نماینده گان بانک جهانی، اداره  انکشاف بین المللی ایالت متحده امریکا و سایر موسسات همکار شرکت دارند.
کار ورکشاپ فردا نیز ادامه دارد.
 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا